fbpx

– Sykehusprosjektet skal videreføres

Radio Rjukan30. august 20165min
bjorn-s-birkeland2_01a2

– Det må imidlertid komme fram vesentlige endringer i forhold til faktagrunnlaget, om saken om kommunal legevakt skal behandles på nytt, mener Birkeland.

Han har sendt et leserinnlegg som han håper er klargjørende, etter at mange kan ha oppfattet det som Sp, Sv og MDG er imot utvikling av "Nye Rjukan Sykehus", etter flertallsvedtaket i Tinn kommunestyre 22. juni om å fjerne den kommunale aktiviteten fra sykehuset.

– Som RA allerede har skrevet, har kommuneledelsen bedt Sykehuset i Telemark HF om å svare på hva som er nytt i forhold til drift, leieavtaler og salgsprisen av sykehusbygget, i forhold til det som allerede var kjent når kommunestyret fattet vedtaket 22. juni, -om på sikt å flytte ut sin drift fra bygget og å ikke kjøpe det. Det håper vi å få svar på innen kommunestyremøtet 8. september. Så langt kan vi ikke se at det er noe vesentlig nytt, men vi avventer selvsagt svar på vår henvendelse, skriver ordføer Birkeland i et leserinnlegg han har sendt i forbindelse med saken.

Han fortsetter:
– Vi er imidlertid gjort kjent med at Ibsen klinikken under visse vilkår har fått godkjent at de kan flytte noe av sin virksomhet til Rjukan innenfor den avtale Helse Sør-Øst RHF har inngått pr. i dag. Det som likevel er et faktum, er at for Tinn kommune er det vesentlig dyrere å drifte tre døgnbaserte pleie- og omsorgslokasjoner. Det er også et faktum at sykepleierfaktoren blir vesentlig lavere om man sprer dette på tre lokasjoner, enn om det bare var to eller en.

Sykepleierdekningen er svært god ved avdelingen i sykehusbygget, med en dekning på hele 53 %. Nasjonale føringer legger til grunn en sykepleierdekning på 30 % eller mer ved slike kommunale avdelinger. Dekningen er imidlertid langt under kravene totalt sett, ved Tinn helsetun og Rjukan sykehjem. Kommunen vår sliter faktisk med å få nok sykepleiere til å få turnusene til å gå opp. Det kommer nye krav til kommunal legevakt 1. mai, 2018. Det skal da være en godkjent allmennlege på vakt, eller i aktiv bakvakt med utrykningsplikt, om vedkommende lege på vakt ikke har denne godkjenningen. Om det er en anestesilege, ortoped, eller annen kirurg tilstede på sykehuset, avhjelper dette ikke kravene Helsedepartementet og Helsedirektoratet har satt som lovpålagte krav for framtidig kommunal legevaktstjeneste. Legevakten kan selvsagt videreutvikles til å være en utvidet legevakt med noe akuttberedskap, slik som behandling av enklere bruddskader. Da vil det selvsagt være nødvendig med en ortoped.

– Spørsmålet er mer hvem som skal betale for denne utvidede tjenesten. Det må helseforetaket som har akuttberedskapen i nedslagsfeltet gjøre. Om STHF er villig til dette, er en av de tingene vi ønsker å finne ut av. Tinn kommune kan i hvert fall ikke kompensere økonomisk for dette eventuelle ekstratilbudet, uten at det går på bekostning av andre lovpålagte tjenester kommunen skal gi innbyggerne.

Næringsprosjektet knyttet til «Nye Rjukan sykehus» vil videreføres, men det skal være en omorganisering av prosjektet, hva prosjektplan og målsettinger gjelder.Det må imidlertid komme fram vesentlige endringer i forhold til faktagrunnlaget som lå til grunn for kommunestyrevedtaket 22. juni, om saken skal behandles på nytt, skriver ordføreren.
 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia