fbpx

IbsenSykehuset drar forsiktig igang

Radio Rjukan31. august 20168min
sykehus-pressekonferanse-lness_c376

På den oppårinnelige pressekonferansen var klinikksjef ved Sykehuset Telemark Per Urdahl med Leif Næss, da han la fram planene for en privat spesialisthelsetjeneste på Rjukan. Siden har tiden gått. Men nå er fler eav hindrene fjernet for drift, og man drar forsiktig igang.

– IbsenSykehuset har den siste uken fått tilbud om en god leiekontrakt for operasjonslokaler på Rjukan Sykehus med ST- HF som vi antar er på plass i løpet av få dager. Den 26.8 fikk vi bekreftelse fra HSØ om at vi kan flytte noe av driften vår fra Porsgrunn til Rjukan på forutsetninger som virker akseptable. Vi legger derfor opp til en forsiktig driftsstart av dagkirurgiske operasjoner på Rjukan innen kort tid, forteller Næss.

Fortsatt drift på Rjukan Sykehus har engasjert Tinns innbyggere, og vært en samlende sak, skriver Leif Næss i IbsenSykehuset en pressemelding.
– Ønske om fortsatt akutt beredskap og drift i offentlig regi har vært et sterkt ønske, men endelige rikspolitiske vedtak har ikke kommet Tinns innbyggere i møte. Som konsekvens har man lett etter alternative driftsformer. En mulighet har ligget i et treparts samarbeid mellom Tinn kommune, HSØ og private aktører, skriver Næss.

– IbsenSykehuset (ISH) valgte i 2014 og svare positivt til å gå inn i et næringsutviklings prosjekt hvor en forutsetning var at vi skulle søke om sykehuskonsesjoner. Det var flere parallelle muligheter for ISH, men vi valgte Tinn og Rjukan etter sonderinger med HOD, HSØ, ST og ikke minst Tinn kommune. Tinn hadde en politisk ledelse, kommunal administrasjon og tiltaksapparat som var energisk, løsningsorientert og som gjennomførte et betydelig prosjektarbeid på kort tid. Politiske kontakter og samtaler om foreliggende mulighetsrom ble ledet an av Tinn kommune på et høyt og kvalifisert nivå. Tinn kommune sikret seg betydelig omstillings midler, og ISH fikk til sammen tre konsesjoner til å drive spesialisthelsetjeneste og rehabilitering på Rjukan Sykehus. Konsesjonene har imidlertid en tidsfrist på ett år for å komme i gang med drift. Vi har ikke fått løfter om finansiering fra HOD, da driftsmidler tildeles gjennom RHF, opplyser Næss.

– Det har ikke vært lagt ut anbud i denne perioden som vi kunne konkurrere om, og helsereformen «Fritt Behandlingsvalg, (FBV)» har vært så dårlig finansiert at ingen seriøse aktører har benyttet seg av denne muligheten. ISH har derfor søkt HSØ om mulighet til å overføre noe av driften vi har i rammeavtalen med HSØ fra Porsgrunn til Rjukan. Vi har søkt HOD om utvidet tidsfrist på ettårsgrensen, og ST for å få tilgang til lokaler gjennom leieavtale. De samtaler ISH har hatt med HOD, HSØ, ST og senere RNU har hele tiden vært konstruktive og løsningsorienterte.
For å få tillatelser og avtaler på plass til rett tid har RNU sin innsats i 2016 vært helt avgjørende. Ikke minst ved å være en seriøs pådriver og med et usedvanlig kontaktnett. Driften vi starter om kort tid vil være begrenset PGA rammeavtalen vi har med HSØ, og vi skal kun operere de med kortere reisevei til øvre- enn Nedre Telemark. Men det er en start, opplyser Næss i pressemeldingen.

Den videre driften håper Næss vil kunne utvides med bedrefinansiering, noe Næss har god tro på vil skje.

– Det legges ut et anbud i 2017 med oppstart i 2018 vi kan konkurrere om. Det er grunn til å tro at finansieringen av FBV vil bedres og danne et grunnlag for utvidet drift på Rjukan. Vår bekymring er at vi har flere utfordringer som venter enn de vi har løst. Konsesjonene for Rehabilitering og Pasienthotell løper ut på slutten av 2016. Vi vet ikke når det kommer nye anbud som passer for Rjukan innen dette feltet. Det er grunn til å tro at rehabilitering i kommunal og statlig regi kan være de mest verdiskapende områder for driften på Rjukan i fremtiden. Rehabilitering vil sikre arbeidsplasser og kompetanse lokalt. I 2018 kommer det nye krav til kommunene om organisering av akuttmedisin, legevakt, rehabilitering mm, – hvordan disse kravene skal løses gjenstår å se. Sett fra et medisinskfaglig og driftsrasjonelt ståsted vil det å samle spesialisthelsetjeneste, akutt funksjoner, laboratoriet og røntgen, – med adekvat vaktkompetanse på ett sted være opplagt. Ved å samle kompetansen på ett sted vil det medisinskfaglige miljøet og muligheter for samhandling styrkes.

Men Næss bekymrer seg over at flettallet Tinn kommunestyre har vedtatt å trekke seg ut av sykehuset.

– Sett i lys av de forestående utfordringer, er det er meget bekymringsfullt om de lokale kreftene og ressursene ikke drar sammen, og i samme retning. ISH er prosjektorientert og skal ikke drive politikk, men de politiske vedtak som fattes berører oss i stor grad. Med tanke på de forestående oppgaver som hele Tinnsamfunnet kan nyte godt av i årene fremover, håper jeg at de som har kompetanse, energi og nettverket blir benyttet til å nå det felles beste for Tinn, sier Leif Næss.
 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia