fbpx

Idrettstiltak de neste årene

Radio Rjukan15. oktober 20236min
flerbrukshall2

Tinn kommunestyre vedtok torsdag en ny kommunedelplan for kultur, idrett og fysisk aktivitet. Den omfattende planen skal gjelde helt til 2031, og erstatter Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2013-2017. Siden da har det blitt flere utsettelser, og den siste kom da daværende kommunedirektør Rune Engehult bestilte en samlet plan som inkluderte kultur.

Begrunnelsen var at færre planer medførte at de ble viktigere, men det førte til at et ble ytterligere forsinkelser, og at det nå er fem år siden kommune hadde en gjeldende kommuendelplan for idrett, noe som er et krav for å kunne motta spillemidler blant annet.

Planen forutsetter at prioritering av spillemiddelsøknader rulleres årlig i kommunestyret desember hvert år, som tidligere og at en prioritering av mål, delmål og tiltak i handlingsprogrammet rulleres årlig sammen med budsjett og økonomiplan.

Politiske og kommunale prioriteringer kommer likevel inn i bildet, bla,. med hensyn på vedtak som har økonomiske konsekvenser.
– Det å vedta en plan er å vedta visjoner og mål, som deretter må utredes som konkrete mål og tiltak, inklusive økonomiske konsekvenser. I innstillingen i saken står det at tiltak skal behandles i sammenheng med budsjettet – jfr. pkt 3 i innstillingen blant annet, sier kommunedirektør Anne Tove Sandal Teigenes i en kommentar.

Med vedtaket har man også vedtatt en fortgang i planene for restaurering av Bråvold-parken, et arbeid som er igang fra teknisk sin side, men som nå vedtaksfestes i planen.
Bråvold-parken har tidligere ikke stått på en vedtatt prioriteringsliste med noen tidfesting.

Det gamle tennisanlegget, som er et av Norges eldste og sågar en del av verdensarven, skal endelig oppgraderes.
Planen nå er ikke å opprette de to rødgrusbanene, men å bygge én tennisbane med såkalt «vedlikeholdsfritt» hardcourt kunstdekke og bygging av padeltennisanlegg på den andre banen.

Dette er et arbeid som Tinn kommune legger inn i sine vedlikeholdsbudsjetter, og man er allerede igang med en opprusting av parken som begynte med flytting av tennisbua som nå er satt tilbake til sin opprinnelige form som parkens paviljong. Et arbeid som er mye omtalt i RA, og som også har fått mye skryt fra alle kanter.

Men vedtatt er også at man skal begynne å bygge en ny etterlengtet flerbrukshall på Rjukan stadion i 2023, etter en lang prosess for å få til en moderne hall i byen, og samtidig en sårt tiltrengt gymsal for ungdomskolen på Rjukan. Rjukan var tidlig ute med å bygge idrettsanlegg, og Rjukanhallen i sin tid.

Den er nå svært utdatert, og Rjukan blir faktisk den siste byen i Norge som får en moderne fleridrettshall. Kulturlivet kan også glede seg til en ny hall, da dette blir byens nye storstue, tilrettelagt også for større innendørsarrangementer, noe arrangementskommunen Tinn har savnet i byen.

Samtidig skal de gamle hallene brukes videre, og planene for en enklere oppgradering av Saaheimhallen som er videregående skole og stiftelsen Rjukan Idrett sin daglige arena, der lys og varmeanlegget allerede er under oppgradering, og videreføres i 2023 med Hydro Energi som tiltakshaver. Her gjenstår imidlertid nytt gulvdekke og akustikk-tiltak.

Nytt kunstgress på 7’erbanen på Bjørn Myhres Plass (BMP) er også på tapetet i 2023, og forskuttering av spillemidler er allerede prioritert.

Foreningen Tinnløypas siste prosjekt for fullføring av anlegget på Myrefykjån er vedtatt med asfaltering av rulleskibanetrasé, og det samme er prosjektet Rjukan IL har med å få til kunstsnøanlegg i den nye lysløypa i Gaustaområdet i det som har fått navnet Kvitåvatnet Langrenns og Aktivitetarena (KLA). Da vil man kunne garantere gode snøforhold tidligere og lengre for langrenn.

Med disse planene er det igjen fart i det som var Norges første «Årets idrettskommune» som ble Tinn til del i 2001.

Merk at alle anleggene under er presentert med totalkostnader og at alle får momsrefusjon og spillemidler fra spillemiddelordningen.
Det er enten fra rehabiliteringspotten eller fra nyanleggspotten. Det er beregnet at eksempelvis en fleridrettshall vi få dekket opp mot 50 prosent av byggekostnadene gjennom disse statlige ordningene.

De 7 prioriteringene

Vedtatt i planen ble følgende anlegg som er tatt opp i handlingsplan for idretts-, friluftsliv og nærmiljøanlegg for perioden 2022-2025:

1) Såheimhallen – Rehabilitering ventilasjon/elektrisk anlegg idrettshallen estimert til 3,3 millioner et arbeid som på det nærmeste nå er utført. Det er Hydro Energi som er tiltakshaver og gjennomfører.
2) Såheimhallen – Rehabilitering ventilasjon/elektrisk anlegg Rjukan Sandhall til 1,47 millioner planlagt for 2023. Det er Hydro Energi som er tiltakshaver og gjennomfører.
3) RIL Fotball Svadde aktivitetsområde – Kunstgress til 7`bane med kostnad 2,26 millioner blir gjennomført i 2023.
4) Bråvoldparken – Tennisbane + Padelbane til 2,2 millioner planlegges gjennomført i 2023 med tiltakshaver Tinn kommune.
5) Fleridrettshall med kostnadsbevilgning 70 millioner kroner planlegges påbegynt i 2023, med kommune som tiltakshaver.
6) Tinnløypa Myrefykjån – Asfaltdekke skiskytterstadion + sprintløype. Kostnad 2,1 millioner. Et anlegg som er pågynt.
7) Kvitåvatn langrenns- og aktivitetsarena – Snøproduksjonsanlegg til 5,5 millioner – planlegges påbegynt 2023 med Rjukan IL som tiltakshaver.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia