fbpx

Tinn SV satser på Verdensarven

Radio Rjukan10. august 20158min
sv-toppene2015_bc43

FFSV har sammen med Sp stått fjellstøtt i sykehussaken og i kommunesammenslåingsdebatten, og begge partier håper å tjene stort på det ved årets valg. Ingen av partiene har gitt opp å skaffe meningsfylte innhold i sykehuset som ble nedlagt som lokalsykehus i regi av Sykehuset Telemark som følge av nedleggelsesplanen de gjennomfører, og begge vil ha folkeavstemning om kommunesammenslåingsspørsmålet.

SV har laget et partiprogram som har alle grunner til å bli populært.
Blant de mest originale og muligens populistiske postene er Rickshawtjeneste for eldre (!), utredning av en flerbrukshall, gratis buss for ungdom fra bygdene og sykkelstiet langs fylkesvei 37.

– Våre fire kumulerte kandidater, stolte innbyggere av en fremtidig UNESCO-by, sier listetopp og ordførerkandidat Sanja Pasovic, som er stolt av partietsprogram og liste, som inneholder mange nye friske navn, sier Sanja Pasovic.

SV's toppkandidater:

1. kandidat Sanja Pasovic (49)
2. kandidat Jørn Langeland (41)
3. kandidat Berit Grimsrud Syversen (52)
4. kandidat Alf Erik Gregersen (60)

Fra programmet:
I det omfattende programmet kan vi blant annet lese noen poster som fanger oppmerksomheten:

Tinn SV vil:
•     at barnevernet har ressurser og kompetanse til å ivareta de som
har behov for hjelp
•     fullføre gang- og sykkelsti fra Dale Bakhus – Miland – Atrå – Tinn – Austbygd
•     kreve at helsetjenesten blir mer synlig når det gjelder forebyggende arbeid
•     støtte utvida tilbud på kulturskolen, frivillig arbeid med kulturformidling og idrettsaktiviteter for barn og unge
•     legge til rette for å opprettholde dagens mangfold i barn og unges idrettstilbud
•     gi unge i bygda mulighet til en gratis buss som korresponderer med Fjellbussen i helgene
•     gjøre Tinn til en foregangskommune i helsetilbudet til sine innbyggere
•     tilby hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi i eget hjem for de eldre som ønsker å bo hjemme lengst mulig
•     ha godt helsetilbud til Tinns befolkning primært i offentlig regi, støtte bærekraftige tiltak som kan gi helseaktivitet i sykehusets lokaler
•     ha en folkehelsekoordinator i full stilling, for å jobbe forebyggende på flere områder
•     styrke frivillighet- og frisklivssentralen, slik at brukere og hjelpere får en enklere hverdag
•     “Rickshaw”/ indisk sykkel i eldreomsorgen, gir aktivitet og opplevelser for de eldre
•     begrense bruken av lave stillingsbrøker og at deltidsansatte skal ha fortrinn til heltidsstillinger
•     gi fast ansettelse til kvalifiserte vikarer som har gått i jobb mer enn to år
•     at det blir utredet et prøveprosjekt for kortere arbeidstid
•     sørge for nok lærlingeplasser 
•     stimulere til økt næringsliv for å skaffe flere arbeidsplasser, bl.a. høyteknologiske og miljøretta. Både små og mellomstore bedrifter er viktige målgrupper. Gründere må stimuleres til å etablere seg i Tinn
•     stimulere til flere arbeidsplasser innen kultur- og reiseliv. Tinn skal være klare for å imøtekomme verdensarvturismen på alle nivåer. Dette vil kreve økt etablering i flere turistrelaterte bransjer
•     at miljøpolitikken må gjennomsyre kommunens politikk på alle områder
•     ha vannføring i Tinns elver og være pådriver for å sikre at pålagt minstevannføring i Måna overholdes
•     at miljølederen i Tinn skal få større status og en mer sentral plass i kommunens administrasjon
•     at det skal arrangeres by- og lokalvandringer for turister og lokalbefolkning
•     ruste opp stien til, og anlegge et utsiktplatå ved Solspeilet
•     unngå gjengrodde stier i Tinn, sørge for at stier holdes åpne for alminnelig ferdsel
•     ha heldagsskole med leksehjelp og fysisk aktivitet
•     bevare den særegne arkitekturen på Rjukan og i Tinn
•     synliggjøre og dra nytte av det flerkulturelle uttrykk i Tinn
•     bevare grøntarealer og balløkker
•     legge til rette for festivaler og kunstnere i Tinn for et rikt og allsidig kunstmiljø
•     vurdere etablerings- og driftskostnader ved en flerbrukshall/innendørshall. Ved å se dette i sammenheng med å imøtekomme
verdensarvturismen, kan dette både være et realistisk og nødvendig tiltak.
•     styrke flyktningarbeidet med bl.a. fadderordning, flyktningguide, språkkafe
•     holde Tinn som egen kommune

Fotos: Jarle Andersen

Tinn SVs facebookside

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia