fbpx

– Skien vinner regionhovedstaden, tror fylkesrådmannen

Radio Rjukan19. juni 20176min
evy-anni-evensen-foto-danriis-tfk_a5f2

Det er i et brev som er sendt alle ansatte i Telemark Fylkeskommune at fylkesrådmann Evy-Anni Evensen satser på et mer positivt utgangspunkt ette rat det er klart at Telemark mister 120 statlige arbeidsplasser når Fylkesmannen i den nye sammenslåtte regionen Telemark – Vestfold (Som ennå ikke har fått nytt navn) flyttes med rubb og stubb fra Skien til Tønsberg.
De to fylkene skal slås sammen fra 1. januar 2020.

– Skien vinner regionhovedstaden – Fylkesmannen til Tønsberg, skriver Evensen.

""– Kongen i statsråd har vedtatt at det nye fylkesmannsembetet i Telemark og Vestfold lokaliseres i Tønsberg. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid forventer nå at hele sentraladministrasjonen i den nye regionen legges til Skien. 
Dette innebærer at Skien blir ny regionhovedstad, og det politiske tyngdepunktet i regionen, det er ikke minst viktig for kommunene i Telemark, skriver Evensen.

For det blir ikke Fylkesmann og fylkesadministrasjon samme sted, forteller Evensen. fylkesadministrasjonen teller flere ansatte, selv om det ikke er statlige arbeidsplasser det er snakk om.

– Vi var i et møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på et møte 3. mai. Da var han svært klar på at ingen av fylkene får både fylkesmannsembetet og administrasjonen til den nye regionen, skriver Evensen.

Dette er også fylkesordfører Sven Tore Løkslids sitt utgsangspunkt.
– Regjeringen har gjort det klart at de ikke ønsker at en by skal få både fylkesmannen og fylkesadministrasjonen. Jeg forutsetter derfor at sentraladministrasjonen for det nye fylket blir lagt til Skien, sier Sven Tore Løkslid.

I en pressemelding i dag gjentar Sanner at han legger til grunn for at fylkesadministrasjonen legges til Skien.
– For å bidra til god regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen, skal en av embetets avdelinger lokaliseres til Skien. De to embetene vil med sin kjennskap til lokale behov og forutsetninger være best egnet til å vurdere hvilken avdeling dette skal være. Jeg legger også til grunn for denne avgjørelsen at fylkesadministrasjonen til det sammenslåtte Vestfold og Telemark fylkeskommune får hovedsete i Telemark, sier Sanner.

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen sier dette er gode nyheter for Telemark, og en gledens dag for de ansatte på fylkeshuset i Skien:
– En gledenes dag for Telemark! Jeg understreker at det er sentraladministrasjonen som vil ligge i Skien. Dette betyr at den politiske og administrative ledelsen, med sentrale stabsfunksjoner, skal holde til hos oss. Det gjenstår å se om det også skal fordeles arbeidsplasser til Vestfold, sier Evensen.

""– Nå begynner arbeidet med å utrede administrative systemer og organisasjonsstrukturen for å bygge en ny organisasjon. Mitt utgangspunkt er at lokaliseringen er avklart. Nå er det viktig å se framover. Vi har gode, og flinke kolleger som skal jobbe sammen. Vi skal ikke være et Vestfoldlag eller Telemarklag – nå skal vi bygge et nytt lag sammen.

Det var i forrige uke at Stortinget vedtok at Telemark og Vestfold blir slått sammen fra 1. januar 2020. Det ble avgjort med 95 mot 73 stemmer. Det var også ventet at regjeringen skulle avgjøre lokaliseringen av fylkesmannsembetet forrige uke, men dette ble altså ikke klart før i fredag.

Det er ventet at kommunal- og moderniseringsdepartementet kaller inn til nytt felles fylkestingsmøte for Vestfold og Telemark. I dette møtet skal politikere fra begge fylker bli enige om blant annet navn, antallet medlemmer i det nye fylkestinget, og kriterier for sammensetning og funksjoner til fellesnemnd.

– Denne innkallingen vil mest sannsynlig først komme til høsten, da fylkesordførerne i Vestfold og Telemark har bedt om å få utsette forhandlingene til etter valget. Deretter er det «normal» prosedyre ved slike sammenslåinger; etablering av fellesnemnd (et midlertidig fylkesting bestående av politikere fra begge fylker), etablering av andre utvalg, etablering av prosjektorganisasjon, innsetting av prosjektleder (påtroppende fylkesrådmann), utredning av politisk og administrativ organisering også videre, forteller Evensen.

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia