fbpx

Grønt lys for 313-bygget som forretningssenter

Radio Rjukan19. juni 201712min
313bygg2017-2_f910

"audun-aanesland"NGI (Norges Geotekniske Institutt) opg NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) har nå kommet med uttalelsene sine, og selv om 313-byggets fremtidige bruk er i fareklasse S3, gir de nå grønt lys for forretningsutbygging i det som lenge har vært en av Rjukan sentrums skampletter – det bevaringsverdige 313-bygget.

Politikerne vil etter alt å dømme gi grønt lys de også, under forutsetning at bygget og området kun kan brukes til handelsform¨ål for butikker over 1200 kvadratmeter.
Alle de tre forretningene som er planlagt inn i bygget, Europris, Rema 1000 og Møbelringen tilfredsstiller disse kravene.

Det er kommet innsigelser i høringsprosessen, men ingen av en slik karakter at det er sannsynlig at politikerne vil stoppe prosessen. Når alle avveininger er tatt, og det viser seg at området ikke er rasfarlig heller i forhold til et 5000-årsras, så er de siste hindringer fjernet for en oppussing og omregulering av bygget.

Det var allerede i 2012 begynte Aanesland å se på Rjukan i forhold til å se på behov f""or å etablere butikk for Rema 1000, gjennom sitt selskap Risbu AS er tiltakshaver på reguleringsplanen for 313-bygget som nå har vært inne til høring.

Det har tatt nesten et halv år ekstra, etter at Telemark Fylke kom med bekymring rundt ras-tekniske forhold, noe som førte til at flere instanser ble innkoblet. Nye sikkerhetsforskrifter sier at det stilles nye krav når et bygg som ligger i et potensielt rasfarlig område skal omreguleres fra dagens bruk til ny bruk.

Bærum-investor Audun Aanesland (t.h.) er allerede igang med prosjekteringen, og venter nå bare på et endelig klarsignal fra Tinn kommunes politikere.
Mandag var saken oppe til orientering og vedtak i Samfunnsutvalget, der det ble uttrykt lettelse blant utvalghsmedlemmene over at bygget ikke ""ligger i en rasfarlig nok sone til å nekte oppussing og brukendring til forretningssenter.

Tidligere jobbet Aanesland i dagligvarebransjen, som konserndirektør i ICA, han har jobbet for Rema 1000 og var også med å etablere Rimi og Handelshuset Nr. 17 i Storgata.
Han holdt en åpen orientering om prosjektet i RNU-regi i oktober.

– For Rema 1000 har det vært vanskelig å finner egnede lokaler. En normal daglivareforretning ligger på 1300 kvadratmeter. Sett utenfra har Rjukan ikke en ordinær dagligvarebutikk når det gjelder størrelse.
Vi har sett på hvordan bygget kunne løses, for vi måtte løse hele bygget, lager og vareområde og uteområdet.
utfordringen har vært å finne leietakere som er "bankable", slik at vi har råd til å fikse 313-bygget, som man har forsøkt å fikse på siden 313, sa Aanesland da han holdt orienteringsmøte om sine planer i oktober 2016.

– 313 er et fantastisk bygg, og veldig egnet til å bygge om, der vi får vareleveringsrampe på baksiden, og inngang på framsida. Det blir effektiv logistikk, og det er greit å få gjort bygget om til forretningsdrift, sa Aanesland da.
– Som dere ser har vi klart kunststykket å tre butikkene inn i bygget med alle søylene, og vi kan bruke eksistende ""uterampe til utesalgsvarer for Europris, og det er lagt inn vareheis og egen personheis opp til andreetasje for Møbelringen som idag er etablert på Svadde.

– Nå har vi leietakere som er "bankable", sa Aanesland, og fortalte at bygget ikke blir endret, med unntak av at de har fått lov å lage en ny inngang ut mot Birkelandsbrua. Hver etasje er 2800 kvadratmeter og bygget vil romme Rema 1000 og Europris i 1.etasje, og en annen mer plasskrevende forretning i andre etasje. Vi har også tenkt stedutvikling, da bygget og området rundt er fredet og krever dispensasjon.
Forut for prosessen har det vært en tett dialog med kultuminnevernet, og alt er diskutert i detalj.
""
– Vi har inngått avtale med naboene slik at det blir mer plass til garasje og distanse til boliger. Vi kommer ellers ikke til å gjøre mye endringer, men etablere parering i nord og i vest, og lager mer definerte gangveier fra brua.

– Vi tar sikte på ca. 70 parkeringsplasser, og 110 totalt i det regulerte området.
Det er foreslått å redusere farten inn i området til 30 kilometer i timen, for å sikre trafikksikkerheten i området, som ellers er oversiktlig, men litt uregulert.
– Men her ønsker vi å bidra til mangfold, og bygge opp om sentrum og skape synergi med andre handelsaktører.

– Det vil gå fort. Bygget står der, så det skal males, vinduer skal tas ut fikse"3-13-planer"s og males, og settes opp igjen. Og så jobber vi med å lyssette dem slik at de ser ut slik de engang gjorde da det var hydrogenfabrikk, informerte Aanesland.

– Vi bevarer og tilpasser bruken i veldig stor utstrekning. Det er innvendig det er en byggteknisk omfattende jobb å gjøre.

Radio Rjukan har ikke fått tak i Aanesland tirsdag, men kommunearkitekt Eli Samuelsen sa på orienteringen at Aanesland var igang med prosjekteringen, etter å ha avventet svaret om det måtte bygges rasvoller eller andre rassikrende tiltak.

– Det har også vært i prosessen om lagerdelen av bygget, som er delen av bygget som tilstøter forretningslokalet kan klassifiseres i sikkerhetsklasse S2 istedet for S3, noe det var åpnet for å se på, opplyste Samuelsen.
– Det er altså nå klart at det ikke er noe i veien for å gjøre en bruksendring.

– Betyr dette at det nå gis grønt lys, ble det spurt fra et utvalgsmedlem.

– Ja, det betyr det. Det er grønt lys for å bygge om til forretningsformål, bekreftet Samuelsen.
Det er en skredfare i området ved 313, men det er sannsynliggjort at planen kan gjennomføres og at prosjekteringen vil avklare om det er behov for å gjøre tiltak eller ikke. Vi antar at det i såfall er tiltak som er økonomisk realiserbare, sier Samuelsen.

Se flere bilder i galleriet nedenfor!

Tidligere saker om 313-bygget: 
313-bygget fredet av Riksantikvaren
Rjukan Næringshage konkurs
313-bygget blir forretningssenter
Planprosessen starter for 313-bygget
Interiørsenteret inn i 313-bygget?
313 kan stå ferdig 2017

Tidligere saker om Rema 1000 ønske om å etablere seg på Rjukan:
Slik kan Rema 1000 og Europris bli på Svadde
Ønsker Rema 1000 og Europris i sentrum
 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia