fbpx

Kommunen inviterer til orientering om kommuneøkonomien

Radio Rjukan10. januar 20174min
15873531_1213145282113446_3283473513691988104_n_3d2a

Det er et åpent møte om utfordringer og kommuneøkonomi i Tinn som avholdes onsdag 18.januar klokka 18 i Rjukanhusets storesal. Der møter rådmann Rune Lødøen med kommunalsjefer for å orientere om kommuneøkonomien og det blir en påfølgende paneldebatt med representanter fra de politiske partiene i Tinn.
Det blir mulighet for kommentarer og spørsmål fra salen til rådmann, kommunalsjefer og representanter fra partiene.
Tor Helge Flåto er den som leder paneldebatten.

I rådmannens begrunnelse for informasjonsmøtet heter det:

"Tinn kommunestyre har bedt ordfører og rådmann om å organisere et åpent møte for Tinn kommunes innbyggere for å informere om hvordan de kommunale tjenestene må utvikles fremover.

Dette har sin bakgrunn i at Tinn kommune står overfor nye utfordringer for å dekke innbyggernes behov. Det er også klart at Tinn vil få lavere inntekter i tida framover samtidig som behovene endrer seg. Noen behov vil øke, mange behov vil minke. Skal en styrke de delene av det kommunale tjenestetilbudet som krever økt innsats, må dette dekkes ved å redusere innsatsen der behovene reduseres. Det kan selvsagt være ulike vurderinger av hvor behovet for kommunale tjenester er størst og det er et politisk ansvar å prioritere til slutt. Disse vurderingene må tas på bakgrunn av kunnskap og faktiske analyser. Hver krone kommunen har må brukes der den gir best nytte.

Kommunens inntekter er grunnlaget for de tjenester og ytelser en kan gi befolkningen og hvilke investeringer som kan gjennomføres . Det er et politisk ansvar å ha styring med kommuneøkonomien og sikre et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. Uten dette blir det usikkerhet og uforutsigbarhet for innbyggere og næringsliv. Dette er også helt nødvendig for å kunne opprettholde Tinn som egen kommune i framtida.

Det er rådmannens ansvar å legge frem riktige analyser og gi råd om hvilke tiltak som må gjennomføres for at hver krone blir brukt der den gir mest nytte for innbyggere og næringsliv.

I forbindelse budsjettbehandlingen for 2017 var det mange spørsmål og reaksjoner fra innbyggere i Tinn på de forslag som ble diskutert. Utfordringer og behovet for omstillinger av kommunens tjenestetilbud vil ikke bli mindre i årene framover.
På denne bakgrunn ser kommunens ledelse behov for å gi en redegjørelse for utfordringene, muligheten kommuneøkonomien gir for håndtere disse og svare på spørsmål om dette i et åpent møte.

Program:
Tidspunkt: onsdag 18. januar, kl. 18.00 – 21.00
Sted: Rjukanhuset, Storsalen
18.00 – 19.00 De kommunale utfordringene – rådmann og kommunalsjefer
19.00 – 19.30 Kommuneøkonomien i Tinn – redegjørelse v/rådmann 
19.30 – 21.00 Paneldebatt med representanter fra de politiske partiene
Kommentarer og spørsmål fra salen til rådmann, kommunalsjefer og 
representanter fra partiene.
Tor Helge Flåto leder paneldebatten.

Rådmannen"

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia