fbpx

Fylkesmannen for Telemark/Vestfold legges til Skien og fylkesadministrasjonen til Vestfold

Radio Rjukan16. mai 20174min
evy-anni-evensen-foto-danriis-tfk_a5f2

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen foreslår at fylkesmannsembetet lokaliseres til Telemark, mens den politiske og sentrale administrative ledelsen i den nye fylkeskommunen bør lokaliseres i Vestfold i en eventuell ny region med de to fylkene. 
Det er omlag 115 ansatte hos Fylkesmannen i Telemark, 130 i Vestfold. Ambisjonene er imidlertid å kutte ned på antall ansatte ved en sammenslåing.
I Fylkesadministrasjonen i Telemark fylkeskommune er det 154 ansatte, I Vestfold fylkeskommune 150.
det er 1600 ansatt ei Telemark fylkeskommune, og 2200 i Vestfold fylkeskommune, fordelt utover i fylkene på skole, helsevesen og tannleger etc.

Politikerne i Telemark behandler saken i et ekstraordinært fylkesting tirsdag 23. mai.
"""I saksframlegget foreslår fylkesrådmannen:
1. Dersom Stortinget vedtar ei samanslåing av Telemark og Vestfold, bør ei lokaliseringsløysing vere i tråd med den forståinga som blei oppnådd mellom dei to forhandlingsutvala hausten 2016
2. Fylkesmannsembetet bør bli lokalisert til Telemark, medan den politiske og sentrale administrative leiinga i den nye fylkeskommunen blir lokalisert i Vestfold. Det vert føresett at lokaliseringsløysinga for dei to institusjonane vert balansert med omsyn til arbeidsplassar.
Kan forhandle om fordeling av arbeidsplasser
Om den sentrale fylkesadministrasjonen blir lagt til Vestfold så betyr det nødvendigvis ikke at alle de administrative stillingene i den nye regionen skal ha sin arbeidsplass der. Det er noe som det må forhandles om, for å finne en balanse på fordelingen av arbeidsplasser.
Saken skal behandles i et ekstraordinært fylkesting på Skagerak Arena 23. mai kl. 1700. Du kan følge behandlingen av saken direkte på www.telemark.no."

Fylkestinget vedtok 26. april, med 26 mot 12 stemmer, at de ikke ønsker at Telemark og Vestfold fylkeskommuner slås sammen og at hvis det skulle skje så burde både den politiske og sentrale administrative ledelsen i den nye regionen og fylkesmannsembetet ligge i Skien

Etter dette var fylkesordfører Sven Tore Løkslid onsdag 3. mai i møte med Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om regionreformen. I møtet gjorde statsråden det klart at ingen av fylkene ville få både fylkesmannsembetet, og være hovedsetet for den nye regionen. Disse to skal fordeles, slik at man får en regional balanse i offentlige arbeidsplasser.

Vestfold fylkesutvalg behandlet sak om dette i fylkesutvalget 27. april. Vedtaket der innebærer at fylkesadministrasjonen bør lokaliseres i Tønsberg, mens fylkesmannen kan lokaliseres i Skien.

Også Vestfold fylkesting behandler sak om regionreformen i et ekstraordinært fylkesting, torsdag 18. mai.
Innstillingen fra fylkesrådmannen i Vestfold er i tråd med det fylkesutvalget deres har vedtatt.   Fylkesrådmannen i nabofylket foreslår også at fylkesmannen lokaliseres i Skien, og at fylkesadministrasjonen i en ny region lokaliseres i Tønsberg.

Stortinget behandler saken torsdag 8. juni.
  

Fotos: Ran Riis (øverst) og Eva Susanne Drugg

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia