fbpx

Dette betyr Statsbudsjettet 2018 for deg

Radio Rjukan8. oktober 20188min
penger_aac2

Høyre/FrP/Venstre-regjeringen har i statsbudsjettet foreslått følgende:

Samferdsel
Vei i Telemark: 
E134 Gvammen – Århus, Hjartdal og Seljord kommuner
Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny vei, hvorav 9,4 kilometer i tunnel. Det er snakk om 490 millioner kroner til prosjektet i 2019.       

E134 Seljord – Åmot, Tokke, Kviteseid, Seljord og Vinje kommuner
Det settes av statlige midler til å fullføre utbedringen av delstrekninger på E134 mellom Seljord og Åmot.    

Rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand, Skien kommune
Prosjektet omfatter bygging av 3,6 kilometer trefelts vei med midtrekkverk i ny trasé og nødvendige tilknytninger til dagens veinett.    

Rv. 36 Sjøormporten tunnel, Seljord kommune
Det settes av midler til å utbedre Sjøormporten tunnel.         

E134 Grunge – Velemoen, Vinje kommune
Det settes av midler til å fullføre utbedringen av strekningen Grunge – Velemoen.       

E18 Langangen – Dørdal, Porsgrunn og Bamble kommune
Etappen Rugtvedt – Dørdal er planlagt åpnet for trafikk i 2019. Det arbeides med reguleringsarbeid på den gjenstående strekningen fra Langangen til Rugtvedt.        

Luftfart      
Notodden lufthavn
I budsjettforslaget er det satt av 31 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavnene Notodden, Ørland og Stord. 
 

Næring
9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. En dobling siden 2013.
 

Kultur
10 millioner kroner til Telemark museum i 2019, til oppføring av nybygg i Brekkeparken i Skien. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 35 millioner kroner i senere budsjettår. Samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 45 millioner kroner.

3,1 millioner kroner til Vinje kommune/ Nynorsk kultursenter i 2019 til større lokaler til Vinjesenteret. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 5,3 millioner kroner i senere budsjettår. Samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 8,4 millioner kroner.

4 millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold av de vassdragstekniske anleggene i Telemarkskanalen.

Ingen bevilgning til nytt tungtvannsmuseum!
 

Flom- og skredsikring
349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 294 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. 

Landbruk
4 millioner kroner til områderettede tiltak i 2019 fordelt på fjellandbruket og arktisk landbruk.

2 millioner kroner til fjellandbruket i 2019, som omfatter fjellandbruket i Trøndelag, Oppland og Hedmark, Telemark og Buskerud. Satsingen skal bygge videre på erfaringene fra tilsvarende satsing i perioden 2014-2016, der det ble lagt vekt på rekruttering til næringen og utvikling av potensialet for økt verdiskaping i fjellandbruket.

Økonomi generelt 
Selskapsskatten kuttes fra 23 til 22 prosent, trinnskatten for folk flest økes.
De siste årene har selskapsskatten blitt redusert flere ganger. Endringen er en skattelette til bedrifter, aksjonærer som mottar utbytte og alminnelige lønnsmottagere og pensjonister på 11,5 milliarder kroner.
Skatteletten dekkes inn ved å øke trinnskattesatsen med i alt 10,5 milliarder kroner. Trinnskatt er en skatt som alle pensjonister og lønnsmottagere betaler.

Formuesskattens bunnfradrag foreslås å økes til 1,5 millioner kroner, dvs skattelette for de som har formue. Samtidig foreslås det å øke verdsettelsesrabatten i formuesskatten for aksjer, driftsmidler og tilordnet gjeld til 25 prosent.

Eiendomsskattens makssats senkes fra syv til fem promille. Samtidig foreslås det a beregningsgrunnlaget for skatteutmålingen ikke kan overstige 70 prosent av markedsverdien på boliger.

Differensiert flypassasjeravgift: En omlegging av flyseteavgiften slik at den blir forskjellig avhengig av hvor langt passasjerene reiser. Flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner per passasjer.

Sukkeravgiften senkes for sjokolade og sukkervarer, men endringen omfatter ikke drikkevarer som brus og saft.

Elavgiftreduksjonmed 1 øre per kilowattime.

Alkoholavgiftene økes med 1,5 prosent for brennevin og 1,4 prosent for vin.

Avgiften på snus og skråtobakk øker med 1,9 %, fra 105 kroner til 107 kroner. Avgiften på sigaretter, sigarer og røyketobakk økes med 1,5 prosent.

Nybilavgiftene blir stående på stedet hvil.

Drivstoffavgiften (avgiften på bensin) økes med 1,5 prosent, mens avgiften på diesel skal opp 1,6 prosent.

NRK-lisensen øker med 61 kroner neste år. Det betyr en økning på 2,3 prosent.

Fritaket for moms og avgifter for import av varer under 350 kroner beholdes i statsbudsjettet.

Regjeringen vil pålegge alle arbeidsgivere plikt til å innrapportere tips som mottas i serveringsnæringen. De vil også måtte foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips på samme måte som for ordinær lønn. Tips er skattepliktig etter dagens regler også, men praksisen følges ikke fordi arbeidsgiverne ikke har plikt til å innrapportere tipsen ansatte mottar.

Regjeringen foreslår å bevilge 232,1 milliarder kroner til alderspensjon i 2019. Det er en økning på om lag 9 milliarder kroner, eller 4,1 prosent.

Du som får ansattrabatter der du jobber får en beløpsgrensen settes til 7.000 kroner.

Frikortgrensen for skattekort holdes uendret på 55 000 kroner.

83,3 millioner til avisklevering på lørdager, når postgangen er nedlagt.

Regjeringen kutter den offentlige støtten til tannbehandling med 51,7 millioner kroner i 2019. Dette er femte året på rad det kuttes i statlige bevigninger til tannpleie.

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia