fbpx

Stor prisøkning på kommunale avgifter

Radio Rjukan16. november 20226min
øk8

Hver enkelt husstand må regne med å punge ut med en kraftig økning i kommunale avgifter de kommende årene, som betaling for investeringen på anslagsvis 1,5 milliarder som er skissert nødvendig og lovpålagt oppgradering av vann og avløpsnettet.

Det var i forbindelse med fremleggelsen av kommunebudsjettet for 2023 og økonomiplanen for 2023-26 at det ble lagt fram tall som beregnet utviklingen i kommunale avgifter de kommende fire årene.

Det må påpekes at dette er et budsjettforslag, og at prisutvikling kan endre beløpene de kommende fire årene, og at dette er budsjetterte anslag.

Utbygningen av tre renseanlegg og store deler av vann- og avløpsnettet som er i ferd med å gjennomføres, er utbedringer Tinn kommune i stor grad er pålagt å gjennomføre – av blant annet Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Arbeidet er selvfinansierende – det vil si via innbyggeres vann- og avløpsgebyrer. De nye miljøstasjonene i Gausta og på Lyngflot finansieres gjennom hytteeieres og innbyggeres renovasjonsgebyrer.

I presentasjonen var det også sitert fra et forventningsbrev fra Statsforvalteren til Tinn og de andre kommunene vedr. budsjett 2023

Her heter det:

Avløp – Krav/pålegg: Alle avløpsanlegg i den enkelte kommune skal oppfylle reinsekrav i forureiningsforskrifta slik at miljømåla etter vassforskrifta kan nås innan 2027 og seinasts innan 2033. Kommunane skal sikre at utslepp frå avløpsanlegg for spreidde bygnader og mindre tettstader reinast i tråd med reinsekrava i forureiningsforskrifta kapittel 12 og 13 og må styrke innsatsen med tilsyn og oppfølging av krav i løyve i utslepp av avløpsvatn.

Tallene ble presentert for kommunestyret to ganger, først av kommunalsjef økonomi Osmund Jensen og på slutten av den nesten fire timer lange presentasjonen gjentatt av fungerende kommunalsjef samfunn Svein Aannestad.

Da kommunalsjef Osmund Jensen la fram tallene som tok han utgangspunkt i en oversikt som viser at en «typisk» bolig som forbruker 200 kubikkmeter vann i løpet av året vil få en en økning på 19,9% fra 2022 til 2023 som følge av VA-oppgraderingen som finner sted i Tinn.

Det innebærer at kommunale avgifter øker med 19,9% i 2023, fra ca. 21.241 til 25.806 i året, og i tillegg med med 9,2 prosent i 2024, 4,7 prosent i 2025 og 8,4 prosent i 2026 da avgiftene samlet passerer 31.998,- i året for en tilsvarende bolig. En økning på 33,6 prosent fra dagens nivå.

Jensen påpekte at gjennomsnittlig økning i avgiftene i Norge ville være på 20 % i 2023 og at her er Tinn så og si «spot on».

De kommunale avgiftene består av fem avgifter; vann, avløp, slamtømming, renovasjon og feiing.

Avløp øker fra 5798 kroner i året i 2022 til 12.057 i 2026, det vil si en økning på like under 108 prosent!

Vann øker fra 5313 kroner i 2022 til 9543 i 2026, dvs. en økning på 79,6 prosent, og en økning på 62,8% til 8650 allerede i 2023.

Renovasjon er lagt opp til å øke fra 4751 i 2022 til 6640 i 2026 (en økning på 39,8 prosent), mens slamtømming går som enste avgift ned fra 5354 i 2026 til 3353 i 2026, en nedgang på 37,4 prosent.
Feieavgiften øker også, men bare fra 302 kroner i 2022 til 387 kroner i 2026, en økning på 28,1 prosent.

Fungerende kommunalsjef samfunn Svein Aannestad kunen trøste politikerne med at de store investeringene i vann og avløp nå begynner så smått å svare seg, blant annet på drift av renseanlegget på Rjukan – som nå slipper å rense langt mindre regnvann/overvann enn tidligere. Effekten ville bli større på sikt.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia