fbpx

Kriminaliteten går ned i Telemark

Radio Rjukan21. januar 20165min
politi_12c8

I hele 2015 ble det anmeldt 14 039 ulike lovbrudd i Telemark. Dette er noke en gang en nedgang, men tallene viser at det er mer kriminalitet her enn i nabofylkene.
I Telemark var 67 lovbrudd per tusen innbyggere, mens det i Søndre Buskerud er 43 og i Vestfold 53, utenom trafikk-, narkotika- og undersøkelsessaker.

Nedgangen er en del av en nasjonal trend som har gjort seg gjeldende de siste årene, uten at polituiet har en klar begrunnelse for nedgangen. Det kan være at større distanse til politiet fører til færre anmeldelser, eller at politiet gjør en bedre jobb på najonalt plan. Derom strides de lærde.
352.000 lovbrudd ble anmeldt i Norge i 2015, viser tall fra Politidirektoratet.
Sammenlignet med 2014 er dette en nedgang på ca 5,5 prosent. Det utgjør litt over 20.000 anmeldelser.
Tallene er hentet ut fra politiets driftsstatistikk, STRASAK.

Nasjonalt går antall seksuallovbrudd og voldslovbrudd går opp. Samtidig viser tallene et redusert antall anmeldelser for ran. Grovt tyveri fra person på offentlig sted går ned fra 16.627 i 2014 til 12.845 i 2015. 
I 2015 har politiet også redusert restansene og økt oppklaringsprosenten. Også saksbehandlingstiden går ned.
Det ble i 2015 registrert 23 drapsofre i 22 saker. Dette er et historisk lavt antall drap. Vi må tilbake til 1971 for å finne et tilsvarende lavt tall. (I 1971 var det 3.888.305 innbyggere i Norge, mot 5.165.802 i 2015 viser tall fra SSB).

Ulike typer vinningsforbrytelser topper statistikken i Telemark med 4876, noe som er en nedgang på ca 1500 fra 2010
Antall innbrudd og tyverier fra hytter har gått ned fra 256 i 2014 til 161 ifjor, etter å ha vært et prioritert område for politiet i Telemark.

Det har vært en kraftig nedgsang i anmeldelser på ungdom, med 385 mot 611 året før, noe som har vært en satsing fra politiet de siste 10 årene.Høsten i 2014 var det stor satsning på narkotikakriminalitet blant unge i Telemark. Politiet hadde flere aksjoner som resulterte i flere beslag og anmeldelser. Denne satsningen ga trolig utslag på statistikken i 2014 med en dramatisk nedgang i narkotikakriminalitet blant ungdom, ifølge politiet.

Det ble anmeldt 34 tilfeller av seksuelle overgrep av barn i 2015 i Telemark, 19 voldtekt av barn og 42 voldtektssaker hvor fornærmede var voksne. Dette er en økning, men politiet mener likevel det er positivt at flere overgrep anmeldes nå.
I 2015 ble det anmeldt 78 færre voldslovbrudd enn i 2014, med særlig en nedgang i vold i nære relasjoner, dvs familie etc.

72 prosent av politianmeldelsene kommer fra Grenlands-distriktet, mens åtte prosent er fra Øst-Telemark-distriktet, som omfatter Notodden, Hjartdal og Tinn.
Totalt ble det gjort 709 anmeldelser i Øst-Telemark i 2015, foruten trafikk, narkotika og undersøkelsessaker.

Fra 1. januar har politiet i Telemark blitt en del av Sør-Øst politidistrikt. Utenom Telemark består Sør-Øst politidistrikt av tidligere Vestfold, Søndre og Nordre Buskerud politidistrikt. 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia