fbpx

Ga klar melding på sykehushøring

Radio Rjukan21. januar 201612min
rj-sykehus1_664a

– SP og SV inviterte til høring om Nasjonal helse-og sykehusplan 14. januar på Stortinget, og jeg ble bedt om å holde et innlegg om Rjukan sykehus. Jeg fikk mange gode og positive tilbakemeldinger etter innlegget, som igjen har gitt meg inspirasjon til å fortsette bloggen. I tillegg var det utrolig mange dyktige og inspirerende foredragsholdere. Innlegget mitt 14. Januar 2016 på Stortinget med tema: Nasjonal helse-og sykehusplan, skribver Linnerud på bloggen Helsevarsleren, som hun startet etter den harde kampen for å redde Rjukan sykehus fra Sykehuset Telem

Under tittelen "En skamplett for det norske demokratiet" fikk hun sagt klart fra hva hun mener om prosessen som nå foregår i helse-Norge med velsuignelse fra den blå-blå regjeringen og helseminister Bent Høie.
 

Her er hele innlegget som er å finnepå bloggen Helsevarsleren:

Skal prosessen rundt, og resultatet av utviklingplanen i Telemark bli malen for morgendagens helsevesen?

Som stedlig leder på  Rjukan sykehus, var det min plikt å varsle når det ble foreslått å fjerne viktige funksjoner som igjen ville ta vekk bærebjelken sykehuset var bygget på, og som i realiteten var en styrt nedleggelse. Den offisielle versonen var at sykehuset skulle utvikles til å bli “robust” og “bærekraftig”. For å gjøre en lang historie kort ble jeg sparket og sykehuset lagt ned på en særs brutal måte. (Den prosessen kunne jeg fortalt mye om)

Sykehuset Telemark startet en utviklingsplan (i realiteten en avviklingsplan for Rjukan og Kragerø sykehus) et bestillingsverk hvor avgjørelsen var tatt på forhånd og prosjektet kun et spill for galleriet. Risiko og konsekvensanalyser ved å legge ned 2 lokalsykehus, tok ikke ledelsen seg bryet med. Direktøren skulle heller ikke legge ned sykehuset, men gjøre det om til et “dagsykehus”, et begrep uten innhold og mening.

Utviklingsplanen ble vedtatt på tross av store protester fra befolkningen, og hvor kommunen ble ført bak lyset og totalt overkjørt. Som om ikke det var nok, viser det seg (selvfølgelig)  at sykehuset heller ikke oppfyller sine forpliktelser i  forhold til utviklingsplanen  Dette kan de gjøre uten at det stilles et  eneste kritisk spørsmål fra politisk hold.  At Tinn Tokke og Vinje er store turistkommuner med  enorme fjellområder, at vi har tunginndustri og at veiene de siste årene har blitt stengt ut av dalen flere ganger pga. ras, flom og ekstemvær, at luftambulansen f. eks i 2015 ikke kunne komme 60 dager i strekk pga. uvær og tåke har heller ingen interesse hverken for Telemarkbenken på Stortinget,  Regjeringen eller Helseministeren.

Ledelsen ga ut bevisst feilinformasjon og undergraving av fakta, men i realiteten hadde direktøren all makt i himmelen og på jorden, og Høie valgte å legge ned et av landets beste lokalsykehus som scoret i toppskiktet på samtlige nasjonale kvalitetsparametre med begrunnelse i at sykehuset hadde for dårlig kvalitet. (Refererte her til Mads Gilbert sitt innlegg hvor han beskriver den utsrakte konsesjonen Ibsen privatsykehus har fått av en rekke spesialiteter i lokalene til Rjukan sykehus, uten noe spørsmål om kvalitet og volum fra Høie eller annet politisk hold.)

Avgjørelsen og måten denne er tatt på i forbindelse med å legge ned et livsviktig helsetilbud, lyser som en hån mot hele vårt demokrati, og det politiske miljøet (med unntak av SP og til dels SV) og media har vært totalt fraværende. De partiene som i valgkampen garanterte for Rjukan sykehus ble plutselig tause og svært unnvikende. Lokalpolitikere og befolkningen opplevde et stort svik fra Stortingspolitikere, ikke minst fra Telemarksbenken. I realiteten har vi blitt 2. rangs borgere med dårlige mulighet for overlevelse og i tillegg tilført store helsemessige belastninger.

Hva er det som gjør at det ikke er av interesse å finne ut av hva som egentlig skjedde etter nedleggelsen av Rjukan og Kragrø sykehus?

Noen eksemler på hva som har skjedd i ettertid:

Først i ettertid når sykehuset er nedlagt kommer fylkeslegen med krass kritikk til sykehusledelsen over måten de har behandlet ansatte og over manglende oppfølging i en så vanskelig tid for alle. Ansatte var totalt overlatt til seg selv uten noen form for oppfølging eller støtte, og pasientbehandlingen i denne perioden var god på tross av manglende ledelse og takket være dyktige og ansvarlige ansatte.

Ansatte sitter fortsatt igjen i sjokk og vantro over hva de har blitt utsatt for. Omstillingsamtalene foregikk stort sett slik at sentrale tillitsvalgte kom til Rjukan i samme bil som ledelsen, og vi erfarte skremmende nok at nærheten til ledelsen var  tettere for disse enn nærheten til egne medlemmer. Med tanke på at NSF, Delta og Legeforeningen. stemte for å legge ned Rjukan sykehus,  ønsket nok ikke de som hadde vært med på å støtte denne fatale avgjørelsen, at uretten vi var utsatt for skulle komme opp i dagen, men helst forbigås i stillhet.

Både Notodden og Skien sykehus hadde korridorpasienter før Rjukan sykehus ble lagt ned, og dette har selvfølgelig økt. Fylkeslegen gransker nå to helt klare dødsfall av pasienter som har dødd i korridor uten tilsyn/behandling. Forrige uke hadde Notodden 70 pasienter på 40 senger, og akutte pasienter måtte sendes til andre sykehus. Forholdene på Notodden sykehus er svært kritikkverdig. Overfylte pasientrom, pasienter i korridorer, på bøttekott om de er så heldige at de får en seng. Ansatte blir beordret til overtid/dobble vakter stadig vekk og arbeidsforholdene er dårlige med svært liten tillitt til lokal  ledelse. I tillegg sliter fastleger og legevaktsleger med å få lagt inn Øhj. pasienter pga. overbelegg.
​Da har jeg ikke engang vært inne på angsten kronikere, alvorlig syke, i tillegg til hver og en av oss føler og opplever ved å vite at vi kanskje ikke får den hjelpen vi trenger når vi trenger den, eller at vi ikke rekker fram til nærmeste sykehus før det er for sent.

Fylkeslegen avslørte 13 januar 2016 at halvparten av i alt 26 utskreven pasienter i Telemark ble skrevet ut fra sykehus uten dokumentasjon på hva slags medikamnter de sto på.

Dette er bare noen få utvalgte eksempler, og ingen våger å varsle om forholdene.
Min konklusjon er at helsevesenet styres av en fryktkultur, hvor ledere blir valgt ut etter lojalitet oppover i systemet på bekostning av lojalitet til pasienten. Vi har mange eksempler på hvilke represalier varsere blir utsatt for om de går ut med informasjon om kritikkverdige forhold.

Min oppfordring er: Se til Telemark, bruk det som har skjedd der som et skrekkens eksempel på hva som IKKE MÅ SKJE andre steder i landet. Politikere har ikke bare sovet i timen, de må ha vært bevisstløse i lange perioder. Det vi har opplevd i forbindelse med prosessen rundt nedleggelsen av Rjukan sykehus, har gjort noe med hele vår tillitt til demokratiet og skapt stor politikerforakt.

HØR PÅ DETTE: 
I oppdragsdokumentet som lå til grunn for utviklingsplanen i Telemark  sto det at de endringene som evt. ble vedtatt skulle gi pasientene i nedslagsfeltet et minst like godt eller bedre helsetilbud enn de opprinnelig hadde!

Som historien viser, så er det helt uvesentlig hva sykehusledelsen/styrene og Høie sier de gjør, når erfaringen viser at det de sier de gjør, er noe helt annet enn de det de faktisk gjør.

Bjørnson sa at: Fred er ei det beste, men at man noget vil.

JEG SIER: DRIT I FREDEN OG TA DEN KRIGEN SOM TRENGS FOR AT FOLK OVER HELE LANDET SKAL FÅ DET HELSETILBUDET DE HAR KRAV PÅ OG RETT TIL."

Linker:
Bloggen Helsevarsleren

Hele blogginnlegget:
https://helsevarsleren.wordpress.com/2016/01/15/en-skamplett-for-det-norske-demokratiet/ 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia