fbpx

Pakkhuset får nytt tak før vinteren

Radio Rjukan9. oktober 20184min

Nabo bygge ttil Rjukan stasjon er igjken unde rfull oppsussing.
Pakkhuset /Godshuset stoppet opp som følgf eav Fjellerud-konkursen i februsar

Da mått evi tenk ealternativ yfor å sikr eframdrifta, og deb betyr at vi måtte gå igang med ny eløsbninger fo rtaket,. Det skulel jo tekkes, men det vble stopp.
da vi omside rkom i suge trigejn, var det en etterprøvbing so monkludert eme dat tekket mått erive sned til undertak, og detr har pågått i 3 ukrers tid
De tskal nå vær erein ttak, og tekkrer efra et Greenlansfrima startwe ri sluttren av uka/nest eujke å bli ferduigf før søen komemr.

Det vatr utfordrrende med vinfd og regn nå rpresesninbh er taksdekt. men det har gått bra m,o gvi er igan gme då få takkre tt rekke tfør smnøen kommer.

Det erikke Rj.bane som eioer bygget.
xdet er komme frfra hydro, der dHydro var medaeie ri Rj, nåringsabygg ,o g i dporbnindel dm,e den enmishjon et for noe når sisde nla hydro bygge tyin nsom realverdi, og derfo rwe rRNu ida geie rav godshuset.

MNå komme rtaktekker eet helt nytt firma som me davd i Porsgrjunn Det e rklar tat vi har godshuse tsom en del av verdensar ven, og derfor har fyulkeskomm vbernemyndighet for å rebobere og reparee og sette det istan dtilbake slik som det var muli gå få det.

ikk eenkel ptrosess, og det vesentlig ee rå ha den god edialogen med fuklkeskommuen fo rå ivareta bygge tpå sde presmissen som vernemynhetheten elegg eryo grunn.
Har vdret ært vurdet å la det li e nde lav Rjkanhbaen
EIeverskap har vci iket att stilloin gtil nå i den nærmnest eframtid.
vi tar våpr teierskap slik det er , og leier det it som et bnærinfsbygg og det vil vi ghjør eså lamngt vik akn.
de te rviktig odrfor oss å være bevisrte på at det har mebnende lmne sdtasjonsområdet å gjøre.
Det er en del av aktibitete bnsom var på rjbanen i si ntid.

det er 4-5 lietakere, men også tildel sledige liokaler.

vårt ømske e rå lreie ut ti lnætionghsvirksomhet slik vi har i fprmåele tvårt, så sel vomn de te ret areal so mper nåp er ledig , kontinereulig komntak tme dnye eleietrAJKERE.

Maling av bygge tskje ri samm eafarg esom rj-. stashon nest evår.
Måle ter fragevalg så man ser sammenhengen.
ytterliger eforsterking A VAT OMRÅDE TGHØRE RSASAME MN.

de te rsist elefdd i popussingen av bygget.
Et stort løft og mer kostnvbart enn man hadd eberegbnet fpå forghpbd.

Det e rikk etvikl pom atr det har vølit me ren nbudsthetter, og slik er det med gamle nygg ,d avi begynt eå rive , mått eme rtas og det baller på seg.

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia