fbpx

Full frifinnelse for Tinn kommune

Radio Rjukan10. november 20166min
rjukan-techo-center_9637

Tinn kommune var saksøkt for krav om erstatning på minimum 75 millioner kroner av selskapet Rjukan Technology Center AS. Tingretten har frifunnet kommunen på alle punkter og tilkjent kommunen erstatning for alle sakskostnader. Kommunen er tilfreds med resultatet. 

Dommen har allmenn interesse fordi næringsetablering er viktig i alle landets kommuner. Det stiller krav til kommunenes håndtering av næringsetablerere.

Tingretten gir tydelig uttrykk for at Tinn kommune har håndtert prosessen med datalagringsprosjekter på Rjukan på en korrekt måte ved å støtte enkelte prosjekter uten å gi disse forrang fremfor andre. En kommune må kunne ønske en næringsetablering velkommen, og endog uttrykke støtte til det konkrete prosjektet, uten at kommunen av den grunn er bundet til å tilrettelegge kun for denne ene aktøren.

Dommen er ennå ikke rettskraftig. Tinn kmmunen er representert ved advokat (H) Stein Erik Stinessen og advokat Karianne Aamdal Lundgaard i Advokatfirmaet Lund & Co.

​Opprinnelig ble rådmann Rune Lødøen også personlig saksøkt, men den saken er satt i bero i påvente av resultatet fra tingretten i denne saken. RTC kjører likevel et lignende søksmål i Oslo tingrett – der RTC har saksøkt Tinn kommunes næringsselskap Rjukan Næringsutvikling av samme årsak. Resultatet der er ikke avgjort.

Radio Rjukan kommer tilbake med mer om domfellelsen i egen sak.

Tinns ordfører Børn Sverre Sæberg Birkeland har sendt ut følgende pressemelding i anledning domfellelsen:

PRESSEMELDING FRA TINN KOMMUNE

Dom av 10. november 2016 fra Aust-Telemark tingrett: RTC AS – Tinn kommune.
Tinn kommune var saksøkt for krav om erstatning på minimum 75 millioner kroner av selskapet Rjukan Technology Center AS.
Tingretten har frifunnet kommunen på alle punkter og tilkjent kommunen erstatning for alle sakskostnader. Kommunen er tilfreds med resultatet.
Det er en klar dom med en omfattende begrunnelse som fullt ut støtter på kommunens syn. Retten har foretatt en grundig vurdering av kommunens saksbehandling fra 2009 og frem til 2015. Retten har ikke på noe punkt funnet grunn til å rette kritikk mot kommunen, verken for saksbehandlingen eller de vedtak som er truffet underveis.

Retten har gitt sin fulle tilslutning til at rådmannens saksbehandling og håndtering har vært helt korrekt og i tråd med den vertskommunerollen som Tinn kommune har.
Selskapet Rjukan Technology Center AS hevdet at Tinn kommune hadde forpliktet seg til kun å jobbe for ett datasenterprosjekt i kommunen. Mens kommunen på sin side har hele tiden understreket sin vertskommunerolle, som innebærer at kommunen ønsker enhver næringsetablering velkommen.

Tingretten har sluttet seg til at kommunen har opptrådt som en vertskommune og at kommunen tydelig har markert dette. Dommen har allmenn interesse fordi næringsetablering er viktig i alle landets kommuner. Det stiller krav til kommunenes håndtering av næringsetablerere.
Tingretten gir tydelig uttrykk for at Tinn kommune har håndtert prosessen med datalagringsprosjekter på Rjukan på en korrekt måte ved å støtte enkelte prosjekter, uten å gi disse forrang fremfor andre.

Retten har heller ikke tatt til følge selskapets påstand om erstatning for omdømmetap ved de negative omtaler av selskapet i Dagens Næringsliv. Også på dette punkt finner retten at kommunen har opptrådt korrekt og at kommunen ved sin henvendelse til Økokrim har fulgt egne etiske retningslinjer.
Tinn kommune håper denne dommen setter en sluttstrek for en lang og krevende prosess, og at kommunens ressurser nå kan settes inn mot flere spennende næringsetableringer i kommunen vår.

Rjukan, 10. november, 2016
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland
Ordfører

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia