fbpx

Kino-oppgradering i 2024

Radio Rjukan12. november 20235min
kinopremiere4_aa38

I kommunedirektørens orientering om neste års budsjett for kommunestyret torsdag kveld fortalte kommunedirektør Terje Kili at det er satt av 1,3 millioner kroner til å oppgradere utstyret ved Verdensteateret Rjukan kino i 2024.

Onsdag var saken oppe i det nyvalgte Utvalg for Oppvekst, inkludering og kultur. Saken inneholder en «Tilstandsvurdering av Verdensteateret – Rjukan kino og investering i nytt utstyr» og er ment å skulle realitetsbehandles i saken om «Budsjett 2024 med økonomiplan 2024–27»

Det kommunale Verdensteateret Rjukan kino ble digitalisert i 2011, sammen med et løft for samtlige norske kinoer, der man fikk delfinansiert utstyret gjennom bransjeorganisasjonen Film og Kino. Digitaliseringen var en revolusjon for norske kinoer, som dermed kunne få premierer på nøyaktig samme tid som internasjonale verdenspremierer i verdens hovedsteder, og man slapp å vente på å få tilsendte fysiske kopier som var prioritert i storbyer.

Men nå er den digitale fremviseren man fikk innkjøpt rimelig i 2011 utdatert. I kommunestyret 15. desember 2022 ble det lagt fram en tiltakskatalog over fremtidige investeringer nødvendigheten av å investere og oppgradere utstyr på Rjukan kino og et verbalt forslag om en tilstandsvurdering kinomaskin og tilhørende teknisk utstyr, kort sagt en tilstandsrapport for Verdensteateret og dets scene.

I tilstandsrapporten som ligger til grunnlag for saken opplyses det at garantien på utstyret som var på 10 år løpte ut i 2021 og at kinoer landet over nå investerer i nytt utstyr. Kinoprojektorer med lampe som Rjukan kino i dag har, fases ut og erstattes med laserprojektor. Hvis utstyret på Rjukan kino slutter å virke er det ingen garantier fra leverandør om at det er mulig å få tak i komponenter til gammelt utstyr.

Ved utskifting medfølger også anbefalinger om å skifte ut filmlerret for best utnyttelse av nytt utstyret. Lerretet på Rjukan kino er 32 år gammelt, og bærer preg av slitasje og har dårlig bildekvalitet. Man må også bytte server med programvare som kommuniserer med projektor. I rapporten ligger det et kostnadsoverslag på cirka 1,3 mill eksklusiv mva for nytt filmvisningssystem, lerret og vinsj. Kostnadsoverslaget er fra april, og i saken står det at det må tas høyde for prisøkning i 2024.

I rapporten opplyses det at det er foretatt «krankontroll» av scenemaskinen der det anbefales at Tinn kommune må skifte ut scenerigg innen det har gått 40 år. Sceneriggen er fra 1991 og er snart 33 år gammel. Pris og vurdering på ny scenerigg må fremskaffes av sceneteknisk konsulent ifølge Norsk sceneteknikk. I saksfremlegget heter det at dette er ikke en kritisk sak i 2024, men at det anbefales å skifte ut scenerigg i god tid før garantien er gått ut og at det anbefales å innhente kostnadsoverslag i 2024 som kan innarbeides i økonomiplan 2025-2028.

Det ble avdekket under krankontrollen i 2023 at hampetauene på manuell scenetrekk på kinoscenen må fornyes for å bestå neste års kontroll (2024) uten anmerkninger. Bytte av hampetau har en kostnadsramme på cirka 22 000 kroner som planlegges å byttes ut innen desember 2023 og finansieres innenfor eget driftsbudsjett på kultur.

I vurderingen i saken understrekes det at kinodrift ikke er en lovpålagt oppgave for kommunen, men at man ved å la være å investere kan få den konsekvens at kinoen må stenges, noe som ikke er ønskelig utifra ønsket om bostedsattraktivitet. Kinoens drift innebærer 1,5 årsverk og driftkostnader på enhet for kultur tilsvarende cirka 700 000 kroner.

Da saken kom opp i onsdagens møte i utvalget for oppvekst, inkludering og kultur, foreslo politikerne med leder Tommy Storøygard i spissen å gå inn for at kostnaden på 1,3 millioner kroner realitetsbehandles i sak om «Budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027».

Saken ble enstemmig vedtatt i utvalget, og er altså lagt inn i neste års budsjett fra kommunedirektøren.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia