fbpx

Telemark-uro rundt Helse Sør-Øst-krise

Radio Rjukan9. februar 20158min
rjukansykehus7_06fb

I bystyret i Porsgrunn spørres det om usikkerheten om økonomien i prosjektet undergraver vedtaket om å flytte sykehuset til Skien, og politikerne er urolige for framtida for både sykehustilbud.
Nå er det sådd usikkerhet om den vedtatte planen om sykehusprosjektet til over én milliard kroner, som nå synes mer og mer som et luftslott. 

Nå har Helse Sør-Øst, som styrer over helseforetaket i Telemark, singanliser at det skal kuttes på investeringsnivået. Dette truer planen for Sykehuset Telermark. SAken førte til munnhuggeri på Telemarks FrP-samling i Vrådal i helgen.
– Helse Størst, som det burde hete, holder tilbake penger slik at Sykehuset Telemark ikke kan investere i å bygge ut sykehuset. Mange ambulanser kjører til Vestfold og Arendal. Det er ikke tvil om at det går utover kvaliteten på sykehusene i Telemark. Nå får vi ta for oss Høie. Vi aksepterer ikke at de holder igjen pengene, tordnet Bård Hoksrud fra talerstolen på Straand hotell.
Statssekretæren i Samferdselsdepartementet henviste til helseminister Bent Høie og helseforetaket Helse Sør-Øst. Han reagerte også på et resolusjonsforslag fra Kragerø Frp som er mest opptatt av hjerteavdelingen i Arendal. Resolusjonsforslaget ble til slutt vedtatt, skriver Varden.

– Når du maner til kamp for sykehuset i Skien, så får du ta det direkte i egen regjering som du er endel av, repliserte Torleif Fluer Vikre. Han er også styremedlem i sykehuset, og var aktiv i kampen for å beholde akuttfunksjonene på Rjukan og i Kragerø. Fluer Vikre er tilsluttet Kragerø Frp.

– Hvis Bård og regjeringen ønsker en utviklingsplan må pengene på bordet for å sikre nødvendig likviditet slik at man kan starte i 2017. Ellers går sykehuset en vond og pinefull ferd i møte. Får man ikke lov til å bygge til planlagt tid, er sykehuset nødt til å bruke dobbelt så mye areal som nødvendig. Da må de kutte på andre måter og det er ikke moro, sa Fluer Vikre ifølge Varden.

Den såkalte utviklingsplanen, og som i distrikts-Telemark betegnes som nedleggelsesplanen innebærer store endringer og investeringer.
Ikke bare fjernes de fleste lokalsykehusfunksjoner fra Rjukan og Kragerø. I Grenland vil det vil bety at lokaler på 19.000 kvadratmeter i Porsgrunn vil bli tatt ut av drift. Samtidig skal et nytt og moderne, men bare halvparten så stort bygg reises i Skien. Det som er planlagt er et sengebygg på 9.000 kvadratmeter, med 150 senger. Mye av lokalene i Skien skal også pusses opp. Kostnaden er anslått til en milliard kroner. Byggestart var planlagt til 2017, og innen mai 2019 skulle all somatisk virksomhet samles i Skien. Det er nå på det rene at tidsplanene ryker.

Parallelt med arbeidet med utviklingsplanen er det jobbet konkret med å planlegge det nye store sykehuset i Skien. En rekke arbeids-grupper ble satt ned i løpet av 2014, og omfattende møteplaner for dem lagt. Men kort tid før jul ble prosessene brått lagt på vent, og møter første halvår av 2015 avlyst. Dette var begrunnet med manglende avklaring hos Helse Sør-Øst. Det regionale helseforetaket ønsker å se satsingen i Skien i sammenheng med sin investeringsplan, og den skal behandles nå i vår skriver Varden.
– Arbeidet i gruppene er satt på vent i fire måneder. Vi ønsker at det de leverer skal være mest mulig aktuelt, og vi vil ikke bruke våre ansattes tid unødig. Men arbeidet som er gjort til nå i arbeidsgruppene er ikke bortkastet, sier sykehusdirektør Bess Frøyshov til Varden. Hun håper utbyggingen ikker blir forsinket.

– Jeg håper ikke det. Men jeg ser at det kan bli vanskelig å rekke å få den med i statsbudsjettet for 2017. Siden det er en investering på en milliard kroner må den være med der. Klarer vi ikke det, håper vi å få alt på plass i statsbudsjettet for 2018.

Det er på vei opprør over hele landet etter at helseminister Bent Høie har gitt klarsignal for rasering av lokalsykehus og kutt av akuttfunksjoner på sykehus over hele landet. Telemark er altså ikke det eneste fylket der endringer i sykehusstruktur fører til fakkeltog, men Telemark har vært først i løypa.
Men det oppfattes dramatisk at helseforetaket har mindre penger i kassa og må nedjustere investeringene, kort tid etter at vedtak om nedleggelse av lokalsykehus har skapt sinne og engstelse for liv og helse i lokalsamfunnene. 

I Porsgrunn bleir det betegnet som et lite under at sykehusledelsen klarte å få flyttet sykehusfunksjonene i Porsgrunn til Skien, uten nevneverdige protester fra hverken politikere eller befolkning. Men konsekvensene av sykehusledelsens iver for å sentralisere rammer utkantkommunene i fylket langt mer enn Porsgrunn.
Likevel er usikkerhet om den vedtatte planen negativt og forårsaker tvil om sykehusprosjektet til over én milliard kroner inntil videre er et luftslott. 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia