fbpx

Kultursjefen avkrefter liten interesse og begraver blomsterpikestatuestriden

Radio Rjukan25. november 20169min
kulturpris-maritkvitne_1668
Kulturprisen får ikke lenger Liten Ida, men den nye Rjukanfossen.

""Etter de siste ukers enorme engasjement i både RA, Radio Rjukan og på sosiale medier rundt kunstneren Reidun Aafløy Hansen sitt ønske om å donere en skulptur til Tinn kommune, ser kultursjefen det nødvendig med en oppklaring og faktainformasjon sett fra Tinn kommunes side.
Ovenfor er Kvitne avbildet med en helt annen skulptur, nemlig "Liten Ida" av Kjell Grette Christensen, som deles ut til kulturprisvinnerne. 
"Striden" står om en skulptur basert på et bilde av Reidun Aafløy Hansen da hun var fire år og stod med en blomsterkurv i Adminiparken i 1930.
Saken har versert i halvannet år, etter en utstilling på NIA der Tinn fikk tilbud om å kjøpe statuen. Etter nei, bestemte Aafløy Hansen seg i januar 2016 for å skjenke statuen i gave til Tinn mot at det ble bekstet sokkel til den med en ønsket plassering i Adminiparken.
 
– Tinn kommune fikk skriftlig henvendelse fra Reidun A. Hansen 28. januar 2016 der hun skriver at hun ønsker å donere en skulptur til kommunen. I et svar tilbake til Hansen i februar, takker Tinn kommune for det generøse tilbudet med at henvendelsen vil bli tatt opp til administrativ vurdering før saken legges frem for politisk behandling. Saken vurderes og konkluderes med at Tinn kommune er positiv til å ta imot gaven, men flere opplysninger vedr. kostnader og plassering må innhentes, før saken kan behandles politisk, skriver kultursjef Marit Kvitne i en uttalelse til RA og Radio Rjukan.
 
– Fordi Adminiparken er fredet etter kulturminneloven, fikk fredningsmyndighetene i Telemark Fylkeskommune en uformell henvendelse fra Tinn kommune i mars. Signalene kommunen fikk var tydelige; parken er sårbar for flere inngrep og tålegrensen for endringer av parkens karakter – opprinnelig uttrykk i forhold til utplassering av nye elementer – er liten, forklarer Kvitne som forklarer videre:
 
– 13 april sender kultursjefen en epost til Hansen og informere om at henvendelsen hennes jobbes det med – men at signalene fra fredningsmyndighetene var tydelige. Før det kan jobbes videre med saksbehandlingen ber kultursjefen i den samme eposten, om en tilbakemelding fra Hansen på om en plassering i Adminiparken er et krav fra kunstneren eller om det er et ønske, og at det i så fall er opp til Tinn kommune å finne en egnet plassering.
Da svarer Hansen «Jeg har sett skulpturen for meg ved den øvre dammen i Adminiparken hvor bildet ble tatt i 1930. Skulle dette ikke la seg gjøre, ønsker jeg likevel at skulpturen skal finnes på Rjukan. Men jeg forbeholder meg å se stedet, som dere velger».
 
""Tinn kommune tar på nytt en uformell kontakt med fredningsmyndighetene og etter samråd med de skulle alternative plasseringer vurderes. Samtidig som dette foregår kommer det en tilsvarende henvendelse fra en annen kjent norsk kunstner som ønsker å donere en skulptur til kommunen med anbefaling om hvor statuen skal plasseres. Alle henvendelser skal likebehandles og samtidig som økonomiplanen vedtas med store økonomiske utfordringer, ser administrasjonen behovet for en prinsipiell vurdering og behovet for en plan for hvordan slike henvendelser skal håndteres og en strategi på hvordan Tinn kommune skal utsmykkes videre.  Det vedtas å opprette an administrativ kunst og utsmykningskomite som jobber videre med sakene. Dette blir Hansen informert om i juni, med en beklagelse over at saksbehandlingen kommer til å ta tid. Pga. av sommerferie hadde komiteen sitt første møte 25. august der alternative plasseringer ble vurdert.
 
Hansen får i et brev datert 31. august informasjon om at bemerkningene fra fredningsmyndighetene tilsier at alternative plasseringer skal vurderes. Komiteen fremlegger tre forslag, Atrå barne- og ungdomskole, Rjukan barneskole og Tveitoparken. Komiteen påpeker i brevet at kommunen er positiv til å ta imot skulpturen og at komiteen avventer tilbakemelding fra henne på disse tre alternative plasseringer før saken tas videre. Da kommunen ikke får svar sendes det en påminnelse 27. september. 29. september har komiteen sitt neste møte og det enes om, basert på de tydelige signalene fra fredningsmyndighetene, om ikke å sende en formell dispensasjonssøknad på daværende tidspunkt.  
 
6. oktober kommer svaret fra Hansen der hun begrunner sitt ønske om plassering i Adminiparken og at hun syns det er feil å ta en avgjørelse på andre plasseringer før det foreligger et svar fra en formell søknad til Telemark Fylkeskommune. I november ringer RA til kultursjefen og ber om status i saken – og artikkelen som publiseres 16. november resulterer i stor debatt på sosiale medier. 
Følgende sitater er hentet fra debatten:
Tinn kommune ønsker ikke å motta skulptur…Tinn kommune takker nei…  Kommunens kjølige mottakelse…. Dette er flaut på vegne av kultursjefen….Skulptur til besvær….kommunen krangler med kunstneren……kunstneren krever at den står i Adminiparken….en fornærmelse mot kunstneren å plassere den i Atrå…  « Hvis ikke statuen blir plassert i Adminiparken så vurdere jeg å trekke tilbudet- sier Reidun Aafløy Hansen.». Dette er informasjon som Tinn kommune ikke kjenner til og påstander som kommunen ikke kjenner seg igjen i, avslutter Kvitne i mailen.
 
– Årsaken til lang behandlingstiden skyldes flere faktorer slik faktaopplysningene over viser. Slik Rådmann informerte om i formannskapsmøtet torsdag 24. november sendes det en dispensasjonssøknad til Telemark Fylkeskommune. 
Tinn kommune er og har alltid vært positiv til å motta denne skulpturen, sier Kvitne, og håper saken nå roer seg på sosiale medier.

Radio Rjukan har også skrevet om saken. Vi har et flere ganger forsøkt å få tak i kultursjefen, uten å lykkes, og har sitert både sosiale medier og RA i saken, og følgelig beklager om vi ikke skal ha hatt helt korrekt fremstilling av saksgangen. 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia