fbpx

– Høie er sentraliseringskåt liberalist

Radio Rjukan8. januar 20155min
bjoern-sverre-birkeland-ny_8f77

Lederen for Kommunenes Interesseorganisasjon og Lokalsykehusene går kraftig ut når han nå kritiserer sin tidligere partifelle Høie.

– Helseministeren er en sentraliseringskåt liberalist, og er helt i utakt med folk flest, sier Birkeland, uten å legge fingrene imellom. Alle pasienter ønsker å få de vanligste sykehustjenestene nærest mulig der de bor, også innbyggere utenfor de største byene, sier styrelederen. 

– KIL la fram en rapport 6. mai, 2014, ”Helsereformer på feil premisser”, utarbeidet av Bjarne Jensen, Professor ved Høgskolen i Hedmark. Små lokalsykehus driver like billig og produserer like gode helsetjenester som de store på de tjenester de ivaretar, viser gjennomgang av forskning og helsedata på området i Norge. Sentralisering av sykehus og nedleggelse av mindre lokalsykehus kan ikke begrunnes verken faglig eller økonomisk, viser den vitenskapsbaserte rapporten, sier han.

– Allerede tidlig ifjor var vi ute og fortalte at halvparten av Norges lokalsykehus er truet av nedleggelse eller betydelig reduksjon fra dagens helsetilbud. Den gang ville ikke Helse- og omsorgdepartementet kommentere verken rapporten eller påstanden vår, mens Helseminister Bent Høie i dag er ute i media og bekrefter det vi den gang hevdet, sier styreleder i KIL Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, og har med seg professor Bjarne Jensen i disse påstandene om hvor vi var på vei.

""– Rapporten derfra dokumenterer en omfattende gjennomgang av forskning på helsefag, helseøkonomi og statistikk fra myndighetene. Resultatene viser at nedleggelsene ikke kan begrunnes verken faglig eller økonomisk. 60-70 % av sykehusbehandling kan skje ved lokalsykehusene. Det er definitivt rimeligst og på en del tjenester gir det også best faglig kvalitet, fordi tiden er en sterk faktor i behandlingsresultatet, for eksempel ved hjerneslag, sier Birkeland. 

– Det er gode og dårlige sykehus både blant de store og de små. På enkelte områder viser det seg at de minste sykehusene leverer bedre økonomiske og helsefaglige resultater enn de store. Rapporten viser at det er andre forhold enn størrelse og beliggenhet som avgjør hvor gode sykehusene er, sa Bjarne Jensen (til høyre på bbildet) da rapporten ble framlagt. 

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland reagerer sterkt på at helseforetakene nå er i gang med å legge ned flere lokalsykehus, uten å demonstrere faglig grunnlag, og dette med Helseministerens velsignelse. Flere av de avgjørende premissene er direkte feil, til dels basert på misvisende analyser og til dels basert på tro som ikke har dekning i faktisk kunnskap, sier styrelederen.

– Noe av det mest alvorlige rapporten vår avdekket var at utredningene og planene ikke inneholdt fakta som belyser økonomiske fordeler eller kvalitetsgevinster, og de tar ikke utgangspunkt i befolkningens behov for sykehustjenester. Da er det mer enn provoserende å høre at Høie i Dagsrevyen i kveld uttaler at ”-det som er tilfelle når du skal skape pasientens helsetjeneste, så betyr det å flytte makt fra noen som har det i dag, over til pasienten”, hevder Birkeland. 

Rapporten presenterer tall som viser at omtrent halvparten av norske lokalsykehus er planlagt eller har allerede gjennomført kraftig nedbygging:

•    Nord-Norge: fra 10 til 5/7 sykehus

•    Midt-Norge: fra 9 – 4/5 sykehus

•    Vest-Norge: fra 10 – 5 sykehus

•    Sør-Øst Norge: fra 28 til 10 sykehus

8 av disse er allerede nedlagt. Om de resterende nedleggelsene eller reduksjoner i tilbud blir realisert avhenger om det aksepteres politisk. 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia