fbpx

Helsetilbudet

Radio Rjukan17. juni 20174min

Du er hyra inn er du optiomist.

– Ja de te rnoe nmuligheter med det bygge tsom kan gi god ehelsetjenestere, gjern ei sanarvbedi med komuend shjelsetjenester.

– Det passer veldig god ta tdet foregår tanker om dette

– vui e renighe om at samtalre ne mec STT. passer veldig godt,

duialogen med STT er god, og det e rfremdritoklan er at vui skal være feri i  slutren a vaugust.

– Hvordan opplever du å komme inn i denn esaklen.
hviordan temker du på fdet som du jobber med?

– de te rveldigf pspennwede, en kommune med spesuiell og int historie, og og de historuie nhar ma nme dsegh og synkehuset her som mang eandr estwder fordi sentealsykejhsen evil treekk eseg , og at det evehov fo rå slå tin gsammen for å få en vinn-vin n sitausjoen.

– du er ikkevil om at det er

– Det e rent gammel m,,mne godt vrefdlikehold bygg.
– ved å gjøre tolapsninger kan vi få god drift i loaklene. ikke alltido ppimalt, men godt noe.

he re rmulighehe som vil kiomnn egi god ehelsetjendeste,.

– Venneforeinge rso m her p åprjukan er nyttig. min erfaringh er at slk er kjenpeagansjement og gd erssurser å trekk eveksler påp.
Man mp riv ehensikgtsmdessig o gvi tenke rlikt.

MR-pnger?
Det e rfor tidli gå se noe om 
jeg har hatt anbsre tfo rAles Røntendn tidliger Curatro. de tkrever i utgangfspohkt etr stor nedslagsfelt.
RSv har smalet i n  og vi skaL SE PÅ DET, MEN EJG VIL EIKKE FORSKYUTRER ENOE DER_
rØNSYENTJENDET ESOM E RDER NÅ MÅ MAN BEGODE,.

er d uinterssert i aspekt et at 
– Det e rveldig rikti gå ha fokus på for det var noe av intensjonen å løfte de delene som kan gkøre nærmere der pioasaienten bor, of dom du reiser sjrelden bety rikk enoe, men  som er kronis ksyne som må teise ofte er noe hel tannet, så pas0uiente rslippe rdetr og sdet koste rpenger.

– Har stjehuset eemarejk flytta noe de har anfrr tpå .

– Har ikk ruintrtruk jav det,. veuit ikk enoe im,.

– jeg hsar litt bevcissdy ikke gåt tin ji all fortida ,o gfortape meg på detr.
:starte med blantk ear om detr som fatisktis ke rsituasione knog hva vci kan bnygge ipp i gfelelskap

Det vi lavgnehg av fra kommunestyret bestmemr sge for 14. spetember. Og sp kL VI UTBYTTE TID AO MER I NE,,EOLM

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia