fbpx

Fylkesmannen fastholder uansvarlig drift

Radio Rjukan7. juni 20168min
sykehuskorridor_70f5

Sykehuset Telemark har mottatt den endelige rapporten fra Fylkesmannen i Telemark, og tre avvik er blit ttil to, men innholdet er det samme. Den endelige rapporten viker ikke en tomme etter Sykehuset Telemarks avvisning i sitt tilsvar til den foreløpige rapporten, og som direktør Bess Frøyshov har offentlig gått ut og kritisert. I tillegg har en rekke skienspolitikere gått ut og kritisert offentliggjøringen av den samme rappoiorten, noe som hoderystende har blitt kritisert blant annet lokalt her i Tinn, ogv av Fylkeslegen selv.

Den endelig rapporten konkluderer med at enkelte sengeposter ved sykehuset, i lange perioder har hatt for høyt pasientbelegg, noe som innebærer pasienter i korridorer og andre rom som ikke er tilpasset pasientbehandling.
Rapporten er klar på at sykehuset ikke har hatt oversikt over alle pasientene, og at sykehuset mangler et pålitelig styringsverktøy for å registrere overbelegg og planlegge bemanningen.

Sykehuset sikrer dermed ikke det som er forsvarlig oppfølging av pasienter som av kapasitetsgrunner blir lagt på andre sengeposter. 

– I det ene avviket inngår nå både overbelegg og styringsverktøy. Derfor er det to istedenfor tre, forklarer fylkeslege Steinar Aase til NRK.

– Det er ikke overraskende for oss at det ble avvik på det med bemanning. Vi har jo over lang tid sagt ifra om at har syntes det har vært lav bemanning på de postene som nevnes i rapporten, sier tillitsvalgt for sykepleierne på Sykehuset Telemark, Ann Iserid, som forteller at rapporten har falt i god jord hos de ansatte.

– Vi opplever i hvert fall tilbakemeldinger på at ansatte syntes det er positivt for da må sykehuset gjøre noe med de tingene vi har sagt ifra om lenge. Vi ser allerede nå at Sykehuset har økt bemanningen og økt antall senger på de utsatte sengepostene det er snakk om, og da tenker jeg at vi er godt i gang med å gjøre det vi ansatte hele tiden har sagt skulle vært gjort, sier Iserid til NRK.

Sykehusdirektør Bess Frøyshov har likevel ikke endret sin forklaring på at alt er som det skal.
– Overbelegg ikke årsak til dødsfall, og det har vi svart i vårt tilsvar sier sykehusdirektøren i en uttalelsde til Varden.

To kvinner døde som følge av en form for tarmslyng der blodtilførselen snøres av til en del av tarmen. Uten behandling er dette en dødelig tilstand, og tross store smerter fikk de ingen hjelp, og av dem fikk stilt diagnosen før det var for sent.
it illegg er det en sak til, muligens to som kan ha hatt tilsvarende fatale utfall. I alle tre sakene konkluderer Fylkeslegen med at det ble gitt uforsvarlig behandling, og i en av tilsynsrapportene står det at overbelegg og tidsnød peker seg ut som mulige årsaker til at flere pasienter har fått uforsvarlig behandling.

– Som vi har sagt tidligere, tar vi rapporten fra Fylkesmannen i Telemark på alvor. Sykehuset har økt antall senger på posten med høyest belegg, og at det vil bli ansatt seks nye sykepleiere på gastrokirurgisk seksjon ved sykehuset i tiden fremover, sie rFrøyshov, som nå har fått frist til 15, oktober med å lukke de alvorlige avvikene.
– Vi ser frem til å jobbe med avvikene i dialog med Fylkesmannen, sier Frøyshov.

– Hensikten med tilsyn er forbedringsarbeid. Dette tilsynet har vart i ett år og sykehuset har iverksatt en rekke forbedringer allerede. Det lover meget bra, og viser at tilsyn virker, sier fylkeslege Steinar aase i en kommentar.

I Sykehuset Telemarks økonomiplan for de neste fire årene, fra 2017–2020 legger ledelsen opp til at antall ansatte skal kuttes med 4,3 prosent. Direktørensier at det i første omgang vil bestå av å redusere behovet for overtid og ekstra innleie.
Utviklingsplanen legger opp til å redusere sykehussenger med 33 fra dagens 418 til 385 i 2030. Dette kommer i tillegg til kuttingen i Sykrehuset Telemarks nedleggelsesplan, der de fjernet 35 sengene som var igjen på Rjukan inntil 20. juli ifjor, ytterligere 8 senger som nylig er kuttet på Notodden, og i tillegg til sykehussengene som ble fjernet i Kragerø,
Men Frøyshov presiserer at det ikke er planer om å kutte senger etter det, og at det er usikkert hva som skjer om 15 år.

Mer hos NRK 
Mer i Varden 
Den kritiserte sykehusledelsen forsvarer seg i Varden
Oppsummeringssak om tilsynet i Varden

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia