fbpx

Flere linjer på vgs mangler søkere

Radio Rjukan14. april 20236min
rjukan-vgs-hoest-1_2588

Totalt er det 15.243 søkere til videregående skole og 2030 til bedrifter i Vestfold og Telemark fylke per 1. mars 2023. På samme tidspunkt i fjor var det 15.093 søkere til videregående skole og 1919 til bedrifter i fylket. Blant årets søkere til videregående skoler kommer 567 fra andre fylker.

Til Vg1 er det i år 5961 søkere. Av dem har 3194 søkt yrkesfag og 2767 søkt studieforberedende fag. Det betyr at 54 prosent av søkere til Vg1 har søkt yrkesfag, mens 46 prosent har søkt studieforberedende fag.

– Søkertallene per 1. mars er nå registrert, og det er gledelig å konstatere at det er 164 elever som har Rjukan videregående skole som førstevalg, uttalte rektor Brit Houge 5. mars, og bekreftet da at Rjukan vgs har søkere til alle klasser for neste skoleår.

Det fremgår imidlertid av tallene at det er grunn til bekymring for elektrofaget, og VG2 tømrer.

Få på elektro

Nå foreligger tallene fra det såkalte 1. opptaket fylkeskommunen og de viser at det er 157 søkere som er registrert gjennom fylkeskommunen. Søkere fra andre fylker kommer i tillegg, og er ikke med i søkerstatistikken.

Det er elektrofag som er utsatt for størst fare, men også søkningen til VG2 tømrer er lav.

Tallene viser at det er svakest tall for elektrolinja på Rjukan vgs. Det er 4 søkere til 15 plasser på VG1. En halvering av antallet elever som får der idag. I Vest-Telemark er det tilsvarende 12 søkere til 15 plasser, og på Notodden 40 søkere til 30 plasser.
VG2 Elenergi og E-kom har også 4 søkere til 15 plasser.

Byggfag VG1 har 10 søkere til 15 plasser, mens VG2 Tømrer har bare 4 søkere til 15 plasser.

VG1 TIP Teknologi og industrifag har 9 søkere til 15 plasser, og 9 sker til 15 plasser på VG2 Industriteknologi.

Helse og studiespes

VG1 Helse og oppvekstfag har 11 søkere til 15 plasser, mens VG2 Barne- og Ungdomsarbeider har 5 søkere til 8 plasser.
VG2 Helsearbeiderfag her hele 17 søkere til 8 plasser, men her er det bare 6 elever som har ungdomsrett, noe som kan bety at antallet elever som tas inn reduseres i forhold til søkertallene.

Vg3 påbygning er det 12 søkere til 15 plasser, og 3 søkere til yrkeskompetanse.

På VG1 studiespesialisering (ST) er det 28 søkere til 30 plasser, mens VG1 Landslinja for Natur og Miljø har bare 6 søkere til 30 plasser.
VG2 har 15 søkere til 30 plasser, og bare 1 søker til VG2 Landslinja natur og miljøs 30 plasser. VG3 har 16 søkere til 30 plasser, og det e ringen avgangselever på Natur og Miljø for neste år, mot 3 i år.

Antall søkere på Natur og mIljø er uansett garantert gjennomføring, da det delvis inngår i de andre ST-tilbudet. Det er imidlertid grunn til å vær bekymret over at dette unike landslinjetilbudet ikke har flere søkere enn det har til sine 90 plasser. Elevene som velger det har uansett mulighet til svært god oppfølging i små klassemiljøer.

Ikke endelige tall

Dette er søkere på 1. valg, og det kan skje mange endringer i søkertallene, og det skal foretas 3 opptak. DEt betyr at de som ikke har komet inn kan foreta et omsøk til en annen skole. Elevene har også mulighet til å gjøre omvalg fram til 30. april, noe som f.eks. betyr at noen av de som har søkt på Notodden, der det er oversøkning, kan velge å søke seg inn på Rjukan.

Ihvertfall hvis Rjukan vgs er på hugget, og reklamerer med at det er ledige plasser. Det er også sterk oversøkning på elektro i Skien (98 til 60 plasser), Bamble (24 til 15 plasser) Sande (31 til 16 plasser), Sandefjord (50 til 31 plasser), Horten (42 til 32 plasser), Færder (76 til 48 plasser) og Larvik (59 til 48 plasser).

Tallene viser også at Vest-Telemark videregående skole nå har like mange søkere som Rjukan, og er ikke lenger den klart minste videregående skolen i fylket. Dette var en utviklng som skjedde allerede ifjor da de hadde flere søkere enn Rjukan.

Tallene viser at oppgangen i søkere til yrkesfag fortsetter, men på Rjukan er de økning på Studiespesialisering, mye på grunn av et svært lite elevkull i tinn ifjor . I år, som i fjor er det gode søkertall til «teknologi- og industrifag». «Salg, service og reiseliv», det fireårige løpet med yrkes- og studiekompetanse har en oppgang i søkertall fra i fjor. Innen «medier og kommunikasjon» er det en markant nedgang i søkere, med nesten 33 færre søkere.

Kjønnsmessig fordeler det seg slik på fylket, ifølge pressemedling fra fylkeskommuen:

Helse og oppvekstfag – kvinner 87% og menn 13%, Bygg og anleggsfag – kvinner 10% og menn 90%,
Teknologi og industrifag – kvinner 19% og menn 81%, Studiespesialisering – kvinner 58% og menn 42%.

Her er link til Vestfold og Telemarks nettside for søkertallene for alle skolen i Vestfold og Telemark

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia