fbpx

Dobling av barn som dør i fødsel før de kommer til sykehus siden 1980

Radio Rjukan20. juni 20184min
foder_84e5

De kommer til verden i ambulanser, privatbiler og taxier på vei til sykehus. Eller hjemme på badegulvet. Norge har 50 fødeinstitusjoner, men 9% av norske kvinner bor en time eller mer unna et fødested. Over dobbelt så mange som for 30 år siden føder i dag utenfor sykehus.

– Sentralisering av fødeomsorg er en god ting. Det er mye tryggere å føde i Norge enn for 30 år siden, men mange har lang reisevei til fødested. Uplanlagte fødsler er derfor ikke alltid mulig å forhindre, fastslår stipendiat Björn Gunnarsson i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
Han har levert avhandlingen ”Unplanned out-of-institution births: Incidence, outcome, and prediction of imminent childbirth”. Der har Gunnarsson og forskerteamet hans analysert materiale fra Medisinsk fødselsregister fra 1999 til 2013.

– Ett av de viktigste funnene vi har gjort, er at dødeligheten for barn født utenfor sykehus er over dobbelt så høy som for dem som fødes på sykehus. Dette er et tema som har fått lite oppmerksomhet i Norge. Vi må sette fokus på fødsler utenfor sykehus og prøve å finne ut hvordan vi kan få tallene ned, sier Gunnarson.

Over 6 000 barn er de siste 15 årene blitt født utenfor sykehus i Norge – gjennomsnittlig over 400 årlig. Det er nesten dobbelt så mange som i 1980.
– Dødsårsakene varierer. Det handler sjelden om systemsvikt i prehospital kjede. Nødvendig utstyr og personale var tilgjengelig. I de fleste tilfeller var dødsårsaken knyttet til infeksjoner, prematuritet, sykdom i morkaken, og fordi mor ikke søkte etter nødvendig medisinsk hjelp, sier Gunnarsson.

Gunnarssons forskning viser at flertallet av dem som føder uplanlagt utenfor sykehus, bor i distrikts-Norge. De er også gjerne unge kvinner som har født flere barn.
– Å bo i et avsidesliggende strøk innebærer ofte lang reisevei mellom hjem og fødeinstitusjon, og risikoen for å føde før man rekker til fødeinstitusjon er derfor større. Samtidig er fødselen ofte meget rask hos ei som har født tidligere, sier Gunnarsson.

Likevel mener han at sentraliseringen av fødeomsorgen har vært bade fornuftig og nødvendig.
– Sentraliseringen har gitt større og mer spesialiserte fødesteder og økt ekspertise, som igjen har resultert i at dødeligheten for barn født på institusjoner har gått ned år for år, forteller Gunnarsson.

Han mener det nå må gjøres mer for å få ned tallet på barn som fødes utenfor sykehuset uten at det er planlagt.
– Vi må nå sette økt fokus på fødsler utenfor sykehus og prøve å finne ut hvordan vi kan få tallene ned.

Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia