fbpx

Satser på kultur

Radio Rjukan9. mai 20244min
ordfører - varaordfører -utvalgsledere

Posisjonen Arbeiderpartiet og Høyre, har bestemt seg for å ha en ganske høy profil når det gjelder kultur og frivillighet som en del av bolysta og bostedsattraktiviteten. Nå fjerner de leieavgiften på kommunalt utstyr for frivillige lag og foreninger, og øker kulturpotten.

– Man har gått sammen, alle sammen og forslått å øke kulturmidlene med 203.000 kroner til 850.000, og det er vi enige om alle sammen. Vi har prata sammen, og vil følge opp løftene fra valgkampen. Og vi har også klare signaler fra opposisjonen, for alle ønsker egentlig det samme. Og da kan vi ikke sitte i posisjon og være for kutt. Det er et omforent forslag mellom posisjonen og opposisjonen. Det er en økning på 30%, sier ordfører Kathrine Haatvedt.

Dermed er kulturmidlene det kan søkes på på vei opp igjen, fra da det var på ca. 2 millioner til det ble gradvis ble kuttet ned til 450.000, så har det økt først til 647.000 og nå til 850.000 kroner. som skal gjennom, men der også finnes det god hjelp til å søke. Det er jo en del som henter ganske store penger, større penger enn det man klarer å få gjennom kommunen, sier Bent Frode Bystrøm (H).

– Det viktig å ha flere ordninger som treffer. Det blir jo supplement til hverandre egentlig. Man må se på det på den måten også. Det ene erstatter ikke fullt ut av andre, sier Haatvedt.

– Men vi anerkjenner jo at kultur er viktig for bolyst og bostedsattraktivitet. Det er ikke tvil om det. Og vi ser jo det hvor mye hver krone betyr. Hver krone gir i hvert fall fire kroner tilbake som man får som pluss i samfunnsregnskapet. Så det er klart det er kjempeviktig, sier Bystrøm.

– Og vi er jo opptatt av økt bostedsattraktivitet alle partier. Det er jo kjempeviktig for oss. Alle ønsker det. Det merker vi i budsjettprosessen også. En kjempevilje til å finne gode løsninger. Så det må alle partier berømmes for, sier Haatvedt.
Da saken «Låne- og utleiepriser for kommunalt utstyrt arrangementer.» kom opp orienterte Jan Olaf Opsahl (Ap).

– Da denne saken her var oppe i samfunnutvalget 17. april, så ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. I tidsrommet etter møtet i samfunnutvalget så har det blitt nedlagt et stort arbeid i å se på den avtalen på nytt, for å se om vi kunne komme frem til noe bedre. Og det har det blitt gjort. Og jeg er glad jeg kan stå her og si at det er et felles forslag, at alle partiene er med på nytt forslag som erstatter samfunnutvalgets vedtak, sa Opsahl og leste endringen.

– Endring priskategori 1: Frivillige, lag, forening, organisasjon og ikke kommersiell virksomhet skal ikke faktureres for inn- og utlevering av arrangementsutstyr. Teknisk enhet kan, om de har anledning, være behjelpelig med transport av utstyr innenfor normal arbeidstid. Priskategori 1 settes til kr. 0. Priskategori 2 (næringsdrivende) opprettholdes som foreslått i saksfremlegget.

– Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en oversikt over timeforbruk og kostnader knyttet til utlån og leie av utstyr. Oversikten legges fram i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2025, sa Opsahl kort fortalt i forslaget som også innebærer at AS som ikke har utbytte som formål presisert i vedtektene kommer inn under kategori 1.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia