fbpx

Vil lage nettside med åpen kommunal utviklingsprosess

Radio Rjukan25. september 201711min
atraa-safunnshus-5_d41d

Tinn kommune hadde innkalt til todelt infomøte der første del var en rullering av kommunedelplan for Atrå, og andre del, den antatt mest betente, var ny ungdomsskole i kobling med samfunnshus. Det var godt besøkt og applausen var høy etter alle innlegg.

""Det kom ikke fram noe nytt på møtet, annet enn at man nå vil kjøre en svært åpen prosess som alle kan delta i via nettside, men det ble gitt god og grundig info.

Kommunalsjef samfunn Finn-Arild Bystrøm åpnet med å orientere om sakens to runder, og at man går i gang med den tredje.
Han fortalte at man har jobbet med å kartlegge behovet ved det gamle ungdomskolebygget, utbedring og sammenkobling med den nye barneskolen, og kommet til at det best er å fjerne det gamle for å få koblet skolene.

– Ungdomskoledelen må rehabiliteres, men det ikke lønner seg. Konklusjonen er at det er bedre og billigere å bygge nytt og få tilkobling med den nye barneskolen. Det er ikke lett å drifte disse sammen, og vi ønsker skolene koblet sammen med administrasjondelen i midten av disse byggene, sa Bystrøm.
– For å få til en slik kobling så vi på muligheten til å integrere samfunnshuset inn i et skolebygg, fordi bygget ligger i veien for denne koblinga.

Så gikk Bystrøm igjennom prosessen som hadde skapt debatt, om at de første skissene var for dyre, og ble stanset av kostnadsmessige grunner, og at det var et sterkt engasjement for å bevare samfunnshuset, fordi det ble for dyrt å bygge nytt. Det ble politisk stanset med beslutning om at samfunnhuset ikke skulle røres.

En ny runde har gitt som konklusjon at en  rehabilitering av samfunnshuset vil koste 68 millioner, og at det ikke vil tjene hensikten med sammenkoblede skoler.

– Det nye dokumentet som styringsgruppa nå har lagt fram for administrasjon og politikere er enstemmig i å anbefale kommunestyret at de må ha et nytt mandat, og de ikke klarer å få til intensjonen med sammenbygde skoler i kobling med nåværende samfunnshus.
Styringsgruppa ber om at man ser på en ny løsning der samfunnshusets funksjoner igjen er integrert i skolebygget, sa Bystrøm.

Det innebærer følgelig at man ber om ny økonomisk ramme fra politikerne.

""– 5. oktober legges fram sak med en anbefaling om ny integrert løsning mellom skole og samfunnshus, sa Bystrøm, og viste til at de hadde hatt mange læringspunkter etter de to rundene i prosessen før man nå startet på neste.

– Mange følte at prosessen var for lukket. Det nye skal være åpent og mulighet for å engasjere seg. Hvordan får vi til det i runde 3? spurte Bystrøm retorisk før han kom med forslaget.

– Vi vil engasjere arktekt inn i styringsgruppa, og utnytte kunnskapen vi har fått fra prosessen.
Da tror vi det bli enklere å få til gode løsninger.
Det andre punktet er å lage en nettside hvor alle interesserte kan følge prosjektet underveis. Ikke bare dette prosjektet men også andre fremtidige. En nettside med kalenderfunksjon, der man kan se saksgang, se skisser og oppdateringer og bilder, og der man kan komme med innspill til ulike planer.
Da jobber man åpent istedet for lukket, sa Bystrøm.
– Vi er interessert i innspillene, og at viktige meninger og innspill deltar i prosessen.

Det ble åpnet for innlegg, der det var få kontroverser, men enighet om å kjøre prosessen videre. En åpen prosess møtte positivitet.

""Stein Gunleiksrud talte fra styret i Atrå samfunnshus.
– Vår intensjon er at nåværende funksjoner videreføres, der det er mulig å arrangere fest, jubileum, konfirmasjoner brylluper og begravelser.
Vi står ikke fast på at dagens samfunnshus bevares, men at funksjonene må dekkes. Samfunnshusfunksjonene ble borte i en samordning med den nye skolen. Vi så ikke at det lot seg gjøre og det blei et voldsomt engasjement.
Vi må ikke på død og liv bevare det som er, men vi vil ikke ha noe mindre og dårligere enn det vi har idag. Det er ikke akseptabelt for lokalsamfunnet, sa Gunleiksrud.

Jon Lilleland påpekte at dagens samfunnshus var svært godt bygget, bedre enn man gjør idag, og hvor mye det hadde vært brukt til.
– Dette har vært gymsal inntil Atråhallen kom, og det eneste som er skiftet her er gulvet, sa Lilleland.

Pål Lauluten mente det ville være en god idé at en representant fra samfunnshusstyret satt i komitéen.
– Kan ikke begripe hvorfor ikke man har åpna for en plass til styrert, sa Lauluten.

Bystrøm advarte mot det.
– Det kan være et resultat, men må man gi representanten fullmakt til det som også kan være en upopulær beslutning. det er ikke så gøy hvis det blir et tøft og upopulært vedtak. 
– Det er kanskje bedre å ta inn innspill på en annen måte, enn å ta inn representanter. Det er iallefall en tanke man ,å ta med seg, mente Bystrøm.

Politikerne Runar Espeland (H) og Flemming Gilhauge uttalte at de var glad for engasjementet, og hadde tro på en god og ryddig prosess i fortsettelsen.
– Vi er valgt av dere, og vi skal gjøre en god jobb, og jeg har kjempetro på at det blir bra, sa Gilhauge.

– Jeg føler at det som er retta opp nå, er det som var problemet før, og dette blir en bedre prosess, selv om det er praktiske utfordringer i forhold til økonomi og løsninger, sa Espeland.

Jørn Langeland som selv sitter i styringsgruppa var siste til å uttale seg.
– Det er tatt mange hensyn etterveis, men det er mulig vi ikke fikk tatt hensyn til alt, sa han, og viste til eksempler som at man måtte få til en døgnåpen løsning for biblioteket.
– Mange aspekter skal inn, og det er en rolle å få koordinert disse, sa han og viste til at f.eks, Tinndølan har vært hørt.
– Mye har vært spilt inn og kan brukes på nytt, mente Langeland.

Ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland hadde vært bisitter under møtet og avsluttet.
– Fantastisk oppmøte må jeg si. Det som kanskje ikke har kommet så godt fram er at Tinn kommune står foran investeringsutfordringer på kanskje 1 milliard framover, og nevnte helse og omsorg og vann og avløp i tillegg til skole og samfunnshus.
– Jeg tror kommunestyret kommer til å gjøre så godt de kan, men det er litt malurt kanskje. Men meningen er at Atrå skal få ny ungdomsskole med forhåpentligvis en ny og bedre samordnet løsning, og få beholde samfunnshusfunksjonene, sa Birkeland.
– Men vi må ha litt edruelighet for store utfordringer og utgiftene.

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia