fbpx

Utreder fylkessammenslåing

Radio Rjukan19. mai 20167min
fylkessammenslaaing_3dda

Telemark har ikke alltid hett Telemark, men også Bratsberg Amt tilbake til første verdenskrigs slutt. Bratsberg amt var en administrativ enhet i Norge 1662-1918, som i geografisk utbredelse tilsvarte dagens Telemark fylke. Det var delt underamt til Akershus stiftamt og Christiansand stiftamt. Buskerud har lenger hett Buskerud, mens Vestfold het Jarlsberg Amt.
Også Agderfylkene vurderer tilsvarende sammenslåing i det som er kalt Regionreformen.

Nå vurderer de tre fylkene en sammenslåing etter ønske fra den blå-blå regjeringen, og etter et mangeårig vellykket samarbeid på en rekke områder. Et nytt storfylke vil boli det største i Norge, mens Telemark blir befolkningsmessig det minste av de tre i en sammenslåing (172.000 innbyggere mot Vestfolds 245.000 og Buskeruds 278.000.)

Telemark fylkeskommune har offentliggjort en utredning fra Oxford Research som ser på fordeler og ulemper ved et tettere formalisert samarbeid eller sammenslåing av Telemark, Buskerud og Vestfold.

Denne utredningen skal sammen med andre kilder danne et faglig grunnlag for de tre fylkestingene til å ta en politisk beslutning om hvorvidt fylkene ønsker en sammenslåing eller ikke.

Hele rapporten kan du lese her

Dette inngår som en del av det som kalles "Regionreformen" som er initiert av den regjeringen.
– I prinsippet kan mange av gevinstene også oppnås ved tettere samarbeid framfor sammenslåing. Det vil imidlertid være mer krevende å oppnå enighet og samordne oppgaver når administrasjonen og politikere er mer opptatte av hva som gagner eget fylke, skriver fylkesrådmannen om saken.

– Med denne utredningen har vi fått et faglig grunnlag som de tre fylkestingene kan bruke til å ta en politisk beslutning om sammenslåing eller ikke av de tre fylkene. Utredningen viser at en region med Buskerud, Vestfold og Telemark har stort potensial for å overta flere oppgaver enn i dag, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid. 

Hele rapporten kan du lese her

Utredningen har tatt for seg følgende momenter: 

Funksjonalitet og samfunnsutvikling
Kvalitet og effektivitet i fylkeskommunale tjenester
Forholdet til kommunene, regionene og staten, demokrati
Regionens vekstpotensial
Utredningen konkluderer med at en BTV-region vil gi et godt fundament for å utvikle en mer sammenhengende region samt å styrke næringsutviklings- og innovasjonsarbeidet i området.

– Dette innebærer at mulighetene for å utløse vekstpotensialet vil forbedres, både når det gjelder folketall, sysselsetting og verdiskaping, skriver fylkesrådmannen.

Den videre prosessen mot en sammensklåing eller fortsatt samarbeid er slik ifølge fylkesrådmannen:
Juni          Nabosamtale/felles fylkesutvalg med Aust-Agder
7.-8. juni   Fylkesting drøfter rapport og prosessen videre
9. juni       Felles fylkesutvalgsmøte med Buskerud og Vestfold
Juni          Stortingsbehandling Meld.St. 22 – Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver
Sept.        Fylkesting. Valg av retning.
7.-8. des.  Fylkesting. Evt. intensjonsvedtak om sammenslåing

Fakta om gamle Telemark:
Bratsberg amt var en administrativ enhet (amt) i Norge 1662-1918, som i geografisk utbredelse tilsvarer dagens Telemark fylke. Det var delt underamt til Akershus stiftamt og Christiansand stiftamt.

I middelalderen het området Skienssysla, mens det i lenstiden under Danmark ble benevnt Bratsberg len. Dette var fra før 1600-tallet et underlen under Akershus, men på begynnelsen av 1600-tallet ble Bratsberg et hovedlen. Fra tidlig på 1600-tallet var lenet delt i to fogderier, Bamble fogderi i syd som lå under Akershus stiftamt og Telemark fogderi i nord som tilhørte Christiansand stiftamt. Det var videre delt i fire sorenskriverier; Bamble, Nedre Telemark, Øvre Telemark østfjelske og Øvre Telemark vestfjelske. Ved Amtsinndelingen i 8. februar 1671 ble Bratsberg amt underlagt Kristiansand stiftamt, og i 1687 underlagt Akershus stiftamt.

Bratsberg amt grenset i syd og vest til Nedenes amt, i nordvest til Bergenhus amt og i nord og øst til Buskerud amt, i øst til Jarlsberg grevskap og Laurvig grevskap, senere Jarlsberg og Larvik amt.

Kilde: Wikipedia

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia