fbpx

Tinn i skammekroken for flyktningebosetting

Radio Rjukan17. februar 20157min
torget1-raadhuset_5cf8

Telemarkskommunene ble ifjor bedt om å ta imot 540 flyktninger til sammen, og kun Notodden, Drangedal, Sauherad, Hjartdal, Seljord og Fyresdal valgte å si ja til det antall flyktninger eller flere enn det IMDi ønsket. Tinn var blant de som har havnet i skammekroken hos IMDi og tok imot færre bofaste enn de ble bedt om. 

I Tinn kommune argumenterte SVs Steinar Miland sterkt for å ta imot det anbefalte antallet bosettingsklare flyktninger, men ble nedstemt av det politiske borgerlige femparti-flertallet i kommunen, som mener at Tinn kommune ikke er istand til å tilby et godt nok tilbud.

Folketallet i Telemark viser en svakere utviklinge enn for nesten samtlige andre fylker i Norge. en av årsakene er at det er sterk skepsis til å ta imot flyktninger som har fått oppholdstillatelse til å bosette seg i kommunene.
Blant Telemarks 18 kommuner er det kun Notodden, Sauherad, Drangedal, Hjartdal, Seljord og Fyresdal som har sagt ja til det antall flyktninger eller flere enn det IMDi ønsket. 

Kviteseid og Nissedal sa blankt nei til å bosette flyktninger i 2014.
Vinje, Tokke, Tinn, Bø, Nome, Kragerø, Bamble, Siljan, Skien og Porsgrunn vedtok å ta imot færre enn de ble anmodet om. 
Det viser tall fra IMDi.
 
I fjor tok 340 kommuner imot til sammen 7 784 flyktninger, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Målet var 10 000 personer. 
Hordaland, Nordland og Akershus er fylkene hvor flest flyktninger ble bosatt i fjor: En av fire fikk hjem i kommuner i disse fylkene. I Oppland, Akershus og Agder-fylkene tok samtlige kommuner imot flyktninger.

Det eksisterer en gjensidig, forpliktende samarbeidsavtale mellom staten og kommunesektoren satte som mål å bosette 10 000 flyktninger både i 2014 og i 2015. Dette målet ble ikke nådd i fjor. Etterslepet gjør at flere må bli bosatt i år. I tillegg skal Norge ta imot flere overføringsflyktninger enn tidligere, og flere asylsøkere som kommer til Norge har krav på beskyttelse. Behovet i år er derfor økt til om lag 12 750 personer.

Ved utgangen av 2014 ventet 4 934 personer med innvilget opphold på mottak på å flytte til en kommune.
– Bosetting av flyktninger er en oppgave kommunene må løse i fellesskap, med tett oppfølging og støtte fra staten. Dersom kommunene ikke bosetter flere flyktninger, minimum i tråd med IMDis plantall, vil både køene og ventetiden i mottakene fortsette å øke. Dette er bekymringsfullt, sier direktør i IMDi, Geir Barvik.

Basert på svar fra kommunene som har gjort vedtak om bosetting, og positive signaler fra flere kommuner, forventer IMDi at om lag 8 300 flyktninger vil bli bosatt i 2015. Det er ikke nok for å dekke det økte behovet.
IMDi vil i løpet av våren be de kommunene som ikke har fattet vedtak i tråd med anmodningen om å gjøre en ny vurdering av dette.

I 2013 gjorde 293 kommuner vedtak om bosetting, 77 i tråd med anmodningen. I 2014 gjorde 341 kommuner vedtak om bosetting – 141 i tråd med anmodningen.
– Den positive utviklingen viser at satsingen på langsiktige, forpliktende avtaler med kommunene er et skritt i riktig retning. IMDi vil fortsette å gi kommunene informasjon som gjør dem i stand til å planlegge for flere år, også på dette området. Vi arbeider for at enda flere kommuner skal si ja til hele anmodningen, noe som er en viktig forutsetning for at flere flyktninger blir bosatt raskere, sier Geir Barvik.
 
Bosetting av flyktninger i 2014 – hovedtall
·         Til sammen 7 784 personer ble bosatt i fjor. Dette er om lag 1 200 flere enn i 2013 og om lag 2 000 flere enn i 2012.
·         Av de bosatte var 536 enslige mindreårige og 1 981 var barn i familie.
·         Det er bosatt personer fra til sammen 54 ulike nasjoner. De tre største gruppene er eritreere, syrere og somaliere.
·         I gjennomsnittet ventet flyktningene i 8,3 måneder på å bli bosatt etter at de hadde fått innvilget opphold. Enslige mindreårige flyktninger ble bosatt raskest (2,9 måneder), mens enslige voksne ventet lengst (11 måneder).
·         Ved utgangen av året var det 4 939 personer i mottak med innvilget opphold: 3 559 av dem var enslige voksne, 563 var barn i familie, og 232 var enslige mindreårige flyktninger. 
·         74 prosent av flyktningene i mottak har ikke ennå fått en kommune å flytte til.
·         26 prosent har ventet i mottak i mer enn ett år etter innvilget opphold – antallet har økt fra 796 personer i 2013 til 1 292 i 2014.

Flere tall finner du i IMDis årsrapport for bosetting.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia