fbpx

Setter i gang planarbeider for Gaustatoppen

Kyrre Dahl22. april 20214min
gaustatoppen-sommer-3_f540
Gaustatoppen på sommeren

På vegne av Gaustabanen AS og Den Norske Turistforening kunngjør Tinn kommune at det er satt i gang reguleringsarbeid ved Gaustatoppen turisthytte og Gaustabanen med tilhørende områder.

Gaustabanen har fått utarbeidet forslag til reguleringsplan. Planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn i november 2020. Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ga tilbakemeldinger om at planarbeid burde varsles på nytt fordi planområdet var utvidet i forhold til det som ble varslet og fordi det har gått lang tid siden planarbeid opprinnelig ble varslet.

Tinn kommune har etter dette trukket planforslag fra offentlig ettersyn. DNT Telemark har meldt interesse for å samordne planarbeid for utvidelse av turisthytta på Gaustatoppen med planarbeidet til Gaustabanen. Varsel av oppstart omfatter derfor både Gaustabanens reguleringsplan og DNT sin utvidelse av turisthytta.

Til oppstartsmøte med Tinn kommune utarbeidet DNT planinitiativ for utvidelse turisthytten, mens allerede utarbeidet planmateriale ble benyttet som planinitiativ for Gaustabanen. Utarbeidelse av nytt planforslag vil basere seg på allerede utarbeidet planforslag for Gaustabanen, men suppleres med nødvendige utredninger/beskrivelser for nye tiltak og utredningstemaer.

Planinitiativ og varslingsdokumenter kan ses på Tinn kommunens hjemmesider under Høring og
kunngjøringer her.

Tidligere utarbeidet planforslag for Gaustabanen kan i sin helhet ses på Tinn kommunes hjemmesider under planregister – PlanID 3170 her.

Formålet med planarbeidet
Gaustabanen ønsker å få regulert et område ved Langefonn og Tuddalstippen for følgende tiltak:

  • Ny adkomstveg og parkering til Gaustabanen
  • Nytt velkomstbygg for Gaustabanen
  • Tilførselsheis fra alpinområdet til Gaustabanen
  • Nytt bygg ved Tuddalstippen på Gaustatoppen
  • Bruksendring av tidligere antenneloft til publikumsfunksjon/nødbu

DNT ønsker å regulere for en utvidelse av turisthytta på Gaustatoppen med økt overnattingskapasitet og serveringsmuligheter.

Hvorvidt det er hensiktsmessig å ta inn et større areal rundt hytta for å vise og regulere areal for stier og bevegelsesmønster var tema i oppstartmøtet. Det varsles derfor planarbeid for et større område enn det som foreslås regulert til byggeområder. Endelig avgrensing av planområdet gjøres etter varslingsperioden.

Gjeldende planer for området
Området ved Gaustabanens nedre stasjon på Longefonn er avsatt til offentlig bygning gjennom kommuneplanen for Tinn kommune. Resterende områder er avsatt til LNF-område.

Konsekvensutredning
Planene er vurdert til å omfattes av § 8 i Forskrift om konsekvensutredning og skal derfor konsekvensutredes. Det er ikke krav til planprogram.
Forslag til temaer som skal konsekvensutredes:
Kulturminner – Tiltakenes påvirkning på kulturmiljøet på Gaustatoppen og Gaustabanen.
Landskap – Tiltakenes påvirkning på Gaustatoppens karakteristiske landskap, herunder nær- og fjernvirkning.
Naturmangfold – Tiltakets påvirkning på naturmangfold, herunder biologisk mangfold og økologi samt geologisk arv.
Friluftsliv – Tiltakenes påvirkning på friluftsliv i området.

Vil du vite mer:  KLIKK HER

Kilde: Tinn kommune

Kyrre Dahl

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia