fbpx

Samfunnshusstyret stilte seks spørsmål til formannskapet

Radio Rjukan21. mars 20175min
atraasamfhus-1_ed39

""På første spørsmål fra Marumsrud, om hvorfor man river dagens samfunnshus, svarte rådmannen:

– Vi har ikke fått spørsmålene på forhånd, og må ta dem på sparket, så rådmann Rune Lødøen.
– Det er vurdert å bygge på eksisterende bygg, og konklusjonen ble at det ville være dyrere å oppjustere eksisterende bygg. Da ble det vurdert å beholde samfunnshuset. Han understreket at det var skisseprosjekter som var lagt fram, så det er ikke gjort noen endelige beslutninger, men i de tre skissene er det forslaget.
Problemet er at det ligger midt mellom skolene, og det gjør det vanskelig å koble sammen bygningene, derfor er det foreslått å inkludere.

Spørsmål nummer 2 var kort oppsummert;
Bygdefolk, bibliotek og lærere er ikke fornøyd med foreslåtte planløsninger og funksjonalitet. 
Er det da riktig av kommunen å bruke 100 millioner på et prosjekt ingen er fornøyd med?

Til punkt to sa rådmannen er det en selvfølge at en ny samfunnshusfunksjon skal tilfredsstille de behova bygdefolket har hatt og skal ha i framtida, og det må legges vekt på videre.

Tredje spørsmål dreide seg om bruken i et skolebygg.
Hva med de arrangementer ikke sammenfaller med et bygg som er kategorisert som en skole?

– Det er fullt mulig å tilpasse. det er ikke så store restriksjoner i et skolebygg som man kanskje tror. Og det er mulig å holde både fester og møter og seremonier et det ikke noe problem i et kombinasjonsbygg, utenom skoletida, mente rådmannen.

Hvem skal styre bruken av samfunnshusdelen i en ny skole? var fjerde spørsmål.

– Det kan fortsatt være et eget styre for samfunnhusdelen, selv om det skulle bli en integrert del av skolen.

Det femte spørsmålet var om administrasjon og politikere er fornøyd med gjennomføringen så langt, og er dette måten å drive prosjektene på i framtida?

– Her får politikerne svare for seg sjøl, men fra administrasjonens side kan vi si at vi nok skulle nok vært noe tidligere ute å forankret og informert om hva som var lagt inn i bestillingen og anbudsdokumentene, men vi oppfattet at det ikke var så stort sprik i bestilling og enighet, inkludert samfunnshusstyret, men vi ser at det er først nå når skissene er fremlagt at diskusjonene kommer, sa rådmannen.
– I etterpåklokhetens navn kan vi si det er lurt å være tidlig ute med forankring i det politiske nivået, og det tsar vi med oss videre for seinere prosjekter, sa Lødøen.

Marumsrud kom med et tilleggsspørsmål etter svarene, og spurte om det var gjort kostnadsoverslag mellom å rive og å ikke rive samfunnshuset.

– Det er satt en ramme som skal holdes, og det er naturlig at de ulike delene vurderes, så det blir nok gjort vurderinger av de ulike alternativene, for å få prosjektet i havn økonomisk på en best mulig måte, svarte rådmannen før resten av møtet ble kullet.

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia