fbpx

Posisjonens budsjettendringer

Radio Rjukan24. oktober 202110min
kommtyre-budsjett

23Det kom tydelig fram allerede da ordføreren tok ordet i starten, men det var Høyres Karin Rø som sa det med klare ordelag:

– Vi må skape trivsel og positivt omdømme som gjør at folk vil bo, og flytte hit, sa Rø som en forklaring på at posisjonen har hentet inn igjen fleridrettshallen i budsjettene.

I tillegg er det flere kultursaker som man har funnet plass til, mens stillingskuttet på 1,5 på kultur står ved lag. Det gjør også det faktum at teknisk ikke vil ansette noen i jobben som kommunegartner når stillingen blir ledig fra nyttår.

Sps og SVs to alternative budsjettjusteringsforslag falt som ventet i formannskapet mot henholdsvis 2 og 1 stemmer.

Sps Bjørn Sverre Birkeland hadde behov for å markere sitt eget forslag.

– Vi mener ikke de er håpløse, men vi vil stemme blankt når kommunedirektørens og posisjonens forslag settes opp mot hverandre, sa Birkeland.

SVs Jørn Langeland ønsket det samme.

Budsjettforslaget fra posisjonen ble vedtatt i formannskapet med 4 stemmer mot 3 blanke stemmer, men kan justeres fram mot et endelig vedtak i kommunestyret 16. desember. Før det skal det ut på høring, noe som nok vil skape mange nye reaksjoner.

Formannskapets møte begynte med at posisjonen la fram sine foreslåtte endringer i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022, og for langtidsbudsjett fram til 2025. Flere i posisjonen var opptatt av å poengtere at det var kommunedirektørens budsjett som lå i bunnen, men det var likevel store endringer i forhold til foreslått budsjett, og rekordmange millioner det ble flyttet på fra politikernes side.

Det ble innledningsvis orientert overordnet fra ordfører Steinar Bergsland der det ble klart at man har trukket ut igjen eiendomsskatten som var lagt inn i budsjettet, og at man har lagt opp til et resultat på 3 prosent årlig, før varaordfører Trond Jore (Ap) tok ordet og la fram posisjonens forslag til budsjettendringer.

Jore la fram følgende ting som er endret fra kommunedirektørens innstilling, og som dekkes inn med økt rammetilskudd fra den nye regjeringen, samt 1 million satt av til innføring av eiendomsskatt og siste rest fra disposisjonsfond:

 • Ingen eiendomsskatt innføres, besparelse på 1 million kroner.
 • Mindre reduksjon i kulturtilskudd for 2022: 354.000.
 • RNU-omstilling på 1,5 millioner legges inn igjen.
 • NIA-infrastruktur Vemork – Rjukan tilbakeføres til opprinnelig søknad med 250.000.
 • Tilskudd Rjukan Idrett tilbakeføres 300.000 til opprinnelig sedvanlige 800.000.
 • Fjellbussen legges inn igjen med 330.000 i kommuneandel.
 • Rjukanbadet får økt 300.000 tilbake til opprinnelig omsøkt.
 • Sommerjobbasen via Arena Kompetanse legges in med 200.000.
 • Overordna kompetansemidler 500.000 tilbakeføres.
 • Revisjon kommunedelplan Gausta legges inn med 500.000.
 • Tinnløypa får tilskudd på 350.000 til rulleskianlegg.
 • NIA-tilskudd formidling Tungtvannskjelleren 1 million.
 • Kafé Maana opprettholdes for 250.000 i året.INVESTERINGER

Når det gjelder investeringstiltak for 2022 la Jore fram følgende forslag til endringer:

 • Ladestasjoner 1,6 millioner (400.000 per ladestasjon i Tessungdalen, Hyttebyen, Det Glade Hjørne og Hovin.)
 • Forprosjektering Flerbrukshall 400.000 kroner lagt tilbake i budsjettet for 2022.
 • Kjøp av gjennomgangsboliger i Bjønnlandsveien 5 millioner, som vedtatt av kommunestyret.
 • Helse- og omsorgsbudsjettet reduseres fra 50 til 20 millioner da det er realistiske tall for 2022, mener opposisjonen.
 • Oppgraderinger Bøen Skole reduseres fra 4,5 millioner til 500.000. Resten på 4,5 millioner legges på 2023.
 • Maskiner og utstyr reduseres med 3.630.000 til 2 millioner som tidligere.
 • Ladestasjon kommunale biler 2 millioner flyttes fra 2022 til 2024.
 • Nytt sandlager reduseres 1,75 millioner som da i stedet deles over 2 år.
 • GPS-funksjon brannbil på 150.000 tas ut av budsjettet.

I tillegg var det verbale føringer om at søkbare tilskudd til utviklingslagene, tilskudd til Lions for Månastien, tilskudd til Røde Kors og brøyting Småroi var inne i budsjett.

Andre verbale forslag gikk også ut på utredning om drift av Rjukanhuset for framtidig drift , der målet er å skape en samlingsplass i sentrum, og utnytte arealet og sike helårsdrift av kinokaféen.

Vertskapskommunesamarbeidet vurderes for økt krav om kompetanse i kommunale tjenester, og salg av kommunale bygninger fordi kommunen har for mange bygg. Utrede samhandling mellom Tinn kirkelige Fellesråd og Teknisk avdeling. I tillegg ønsker man å utrede muligheten for ny felles barnehage for Rjukan samordnet med ny fleridrettshall.

ØKONOMIPLANEN – LANGTIDSBUDSJETTET

I langtidsplanen ble det fremlagt av kulturtilskuddet bare er lagt inn for 2022.

Rjukan Idrett er lagt inn med 800.000 hvert år, og det samme er 330.000 til Fjellbussen, og 200.000 til sommerjobbasen.

 • For oppvekstsektoren er det redusert med Det er redusert med henholdsvis 1, og 3 millioner i årene 2023-2025.
 • For levekår er det redusert med henholdsvis 500.000, 1 og 2 millioner i samme periode.
 • Sentralt tjenesteområde reduseres med 3,5, 7 og 9.5 millioner i treårsperioden til 2025.
 • Samfunn reduseres med 2, 5 og 7 millioner for årene 2023 til 2025.
 • En heltid/deltid prosjektstilling Helse og omsorg er lagt inn med 394.000 alle tre år.
 • Nei til eiendomsskatt innebærer en reduksjon på 8,5, 16,5 og 24 millioner for de tre årene.
 • Revisjon kommunedelplan Gausta er lagt inn med 500.000 i 2023, og oppgradering av 7-er-bane på Bjørn Myhres Plass 700.000 i 2023.

Investeringstiltak 2023-2025:

 • Fleridrettshall på Stadion: 10 millioner i 2023, og 60 millioner i 2024, og tilbakeføring fra Statlig hold av tippemidler og moms på 35 millioner kommer i 2025.
 • Helse og omsorgs-investeringer reduseres med 50 millioner i både 2023 og 2024, men beholdes uendret i 2025.
 • Nytt sandlager og garasje på Svadde for teknisk på 17,75 millioner er flyttet til 2023.
 • Oppgradering av 7’erbanen på Bjørn Myhres Plass 700.000 i 2023.

Høyres Karin Rø sa det hadde vært krevende.

– Da vi stod her for ett år siden tok vi grep som vi trodde skulle gjøre det letter. Dette har vært vanskelig, og vi må bruke 2022 på å områ oss. Vi ønsker ikke å innføre eiendomsskatt. Samtidig vet vi at Tinn kommune drives dyrt. Vi må komme til bunns i det. Vi er for å splitte økonomiplan og budsjett og gjøre økonomiplanen på forsommeren. Slik det er nå blir økonomiplanen stemoderlig behandla, sa Rø om var opptatt av at næringslivet var på ballen for å møte de kommende industrietableringene.

– Vi må skape trivsel og positivt omdømme som gjør at folk vil bo, og flytte hit. Forslag på kultur og ny fleridrettshall og masse prosjekter der det kan hentes penger andre steder er en invitasjon til lag og foreninger som de må ta tak i. I 2022 kan vi gi litt ekstra.

– Jeg ser fram til et hektisk 2022, avsluttet Rø.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia