fbpx

Kortene snus på helsehusplanene

Radio Rjukan18. mars 202411min
gjerm3

«En fot i bakken» er mer blitt til «snu alle steiner» når kommuneledelsen i sin prosess med å finne en bærekraftig økonomisk løsning for et nytt helsehus. Tidligere forkastede forslag kommer opp til ny vurdering. Nå er Billagstomta igjen blitt høyaktuell for et helsehus – fordi man regner med en betydelig nedskalering av byggets størrelse og innhold. Det var hovedessensen i en lengre presentasjon som kommunedirektør Terje Kili holdt for Tinn formannskap tirsdag kveld. Der som ble fremlagt var mye, og dette er bare en hovedessens av det som er løsninger i spill, ifølge Kili.

– Dette er en skisse som blir presentert nå. Det er en runde vi har hatt med ledergruppa i teknisk. Vi skal gjøre det igjen, sa Kili og fremholdt at nå kom flere møter, med fagforeningene, politikerne og medarbeidermedvirkning. Man er fortsatt i en fase der man mer enn gjerne tar imot innspill. Det er slik vi tolker kommunedirektøren, som sa det flere ganger.

– Så vi har en prosess på hvordan ting jobbes frem. Utgangspunktet er jo at vi trenger et nytt helse- og omsorgsbygg. Det har jo kommunene et enstemmig vedtak på hva de ønsker å realisere. Det jeg mener jeg har fått, er en godkjenning, en bestilling på at de kan ta en fot i bakken på det opprinnelige vedtaket. Det fikk vi i budsjettbehandlingen nå, hvor det er enighet om tiltak for å redusere investeringsbehovet og driftsnivåer, sa Kili.

– For det er vel en erkjennelse av at det opprinnelige forslaget har en kostnadsramme på i hvert fall 900 millioner. Og jeg er ikke kjent med at det er noen andre kommuner, altså en kommune med fem og et halvt tusen innbyggere som har planlagt bygg av det omfanget, og den størrelsen og den kostnaden. Og da var det fortsatt ikke tatt høyde for andre kostnader som følget av det vedtaket. Det var ikke fullfinansiert alternative løsninger eller midlertidige løsninger i en overgangsperiode, innvendig utstyr til bygget. Senger og annet utstyr var heller ikke med.

– Vi ser jo på forholdet mellom sykehjemsplasser, bemannede omsorgsboliger, hjemmetjeneste og omsorgsboliger. Hvordan kan dette her se ut? Og dette er et stort lerret å bleke. Dette er et arbeid som tar lang tid, og det består av mye annet. Og så er det helt nødvendig å ha et fokus på rekruttering av nødvendig kompetanse. Det er klart at alt vi driver på med, handler om å få tak i folk til å kunne klare å levere det vi skal gjøre. Skal vi klare å rekruttere den nødvendige kompetansen, så må vi bli oppfattet som å være et sted som det er litt morsomt og interessant å bo i. Og det er det vi gjør, sa Kili før han gikk over på å beskrive prognosene og sammenligne med tre andre kommuner Tinn kunne lett sammenlignes med.

–Alle sliter med å skaffe kvalifisert omsorgspersonell og sykepleiere. Her er vi i og for seg godt satt opp sammenlignet med andre. Grunnen til at vi likevel sliter er at vi har en struktur som er krevende. Vi har korttidsavdelingen oppe på sykehuset som tar mye av de ressursene. Vi klarer ikke å få det andre kommunene er litt flinkere til, for at de har samlokalisert korttidsavdelingen og langtidsavdelingen. Det betyr at det er mulig å bruke den fagkompetansen som er på korttidsavdelingen som er mer krevende, mer fagspesifikk. Det er der vi har et grunnproblem. Vi må få sett på om vi kan få gjort noe med det som en kortsiktig løsning, sa Kili og oppsummerte hva de tenker på nå.

Oppsummering

– Hvis jeg bare oppsummerer det som er skissen til hvordan vi tenker, sa Kili.

For å korte det ned har vi satt opp det viktigste i punkter, uten at nødvendigvis alle argumenter som han brukte er med:

 • Det er nødvendig å se på bygging av nytt helse- og omsorgsbygg som en del av den overordnede helse- og omsorgspolitikken i Tinn.
 • Vi vet vi må bruke fagfolkene våre mer. Det er effektivitet. Vi vet at det vil bli krevende å rekruttere folk.
 • De folkene vi da får tak i, de må oppleve at de har meningsfullhet sammen med andre i et godt arbeidsmiljø og et godt fagmiljø.
 • For å få det til er det nødvendig å se på korttid, langtid, legevakt og legesenter samlet. Dette henger ihop. De folkene vi henter inn, de vi bruker og som skal møte på jobb, de må være innforstått med det at de kanskje må jobbe litt på tvers.
 • Har vi en god nok plan for hvordan vi kan styrke hjemmebaserte tjenester? Det har sammenheng med hvordan vi jobber, og hvor mye institusjonsplass vi trenger.
 • Gitt det opprinnelige vedtaket som er enstemmig kommunestyre, så vurderer vi det at det er behov for et nytt vedtak som gjør at det attraktivt å se på alternative løsninger. Vi må komme ut av det opprinnelige vedtaket for å kunne se på alternative løsninger.
 • Vi ser på mulighet for å flytte aktiviteten i sykehuset ned til Eldres hus som en kortsiktig løsning. Det er ikke en langsiktig løsning. Eldres hus er ikke et bygg som er tilpasset den moderne måten å drive helse- og omsorgstjenester på. Det er ikke et bygg som ble bygd som et helse- og omsorgsbygg heller. Det ble et bygg som ble bygd som aldershjem. Aldershjem, det har vi ikke lenger. Det har kommune – Norge sluttet med.
 • Så ser vi hva vi kan få til på Billagstomta. Mulighet for flere utbyggingstrinn. Grunnen til det er at vi ser på Billagstomta er en redusert byggstørrelse Det er vi helt i startfasen på. Vi har vært i kontakt med et arkitektfirma som kan se på det.
 • Og i den sammenhengen er det mulighet for utbyggingstrinn for å få dette her litt mer systematisk til.
 • Tiltakene vi gjør bør styrke kommunens bo- og næringsaktivitet og bygge attraktive arbeidsfellesskap. Når vi først skal bruke så mye penger, er dette et tiltak som kan bidra til å støtte opp under det arbeidet. For det er nødvendig å jobbe for å rekruttere nødvendig kompetanse.
 • Vi ser på om en skal opprettholde aktiviteten i legesenteret som det er nå. Det er dialog med huseierne, de kan tilby utvidelse, ytterligere lokaler, og de er åpne for salg.
 • Og så må vi se på hvilken type behov er det vi har for bemannet omsorgsboliger.
 • Eldres hus er ikke egnet. Det er ikke et bygg som bærer inn i fremtiden, og vi vet at der er jo også grunneier rundt der, som ønsker å utvide. Kiwi ønsker å utvide området samtidig.
 • Bærekraftig samlokalisering av legevakta er nødvendig.
 • Tinn Helsetun er ikke blandet inn i diskusjonen ennå. Da hadde man ikke fått en god prosess. Det er et veldig effektivt og veldig godt bygg per i dag.
 • Vi jobber med utgangspunkt med en ramme på 500 millioner kroner. Og da skal blomster og alt være med.
 • Andre tidligere lokaliseringer enn Billagstomta er ikke tatt opp igjen.

– Så har jeg lovet ordføreren at dere skal få enda litt mer kjøtt på de beinene i neste møte den 16. april, sa KIli, før det ble åpnet for spørsmål fra formannskapspolitikerne, som åpenbart stort sett tok dette godt imot.

Høyres Bent Frode Bystrøm berømmet administrasjonen for å tenke bærekraftig, og var opptatt av bostedattraktiviteten i prosessen, noe som vi overlater til en seinere sak.

Noen spørsmål var det, men det ble presisert at man er åpne for innspill framover. En del spørsmål og innspill fra politikerne ble parert og notert, før politikerne vedtok kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering. Dermed fikk administrasjonen fullmakten til å jobbe videre med løsningene i det som kan kalles et foreløpig vedtak som åpner for nye muligheter i det fremtidige helsetilbudet.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia