fbpx

Full fart i regionsreformen

Radio Rjukan7. juli 20176min
evy-anni-evensen-foto-danriis-tfk_a5f2

Det er i et brev som fylkesrådmann Evy Anni Evensen har sendt alle ansatte i Telemark Fylkeskommune at hun informerer om den videre prosessen i arbeidet med regjeringens regionreform, som innebærer at Telemark og Vestfold fylker slås sammen til én region som ennå ikke har fått noe navn.

– Vi har nylig hatt to møter med Vestfold; et møte mellom fylkesrådmennene 20. juni, og et møte mellom fylkesordførerne 21. juni. Mitt inntrykk er at dialogen og samarbeidet mellom oss er godt. I administrasjonen planlegger vi nå sak til fylkesutvalgene; 24. august i Telemark, og 31. august i Vestfold.
Her vil vi presentere forslag til fornyet mandat til forhandlingsutvalgene, og vi samarbeider for å kunne legge frem likelydende sak i begge fylker, skriver Evensen.

Hun forteller videre at de i saken vil vi foreslå disse temaene som grunnlag for forhandlingene:
• lokalisering av hovedadministrasjonen
• sammensetning av fellesnemnda
• navn på regionen
• språk
• fordeling av oppgaver og fagfelt

– Dersom fylkesutvalgene vedtar forslaget til mandat vil vi kunne starte forhandlingene i begynnelsen av september. Fylkestinget i Telemark er satt til 24. oktober og Vestfold til 2. november. Dersom forhandlingene går greit vil fylkestingene ha sak om forslag til intensjonsplan på sakskartet til disse møtene.
Fellesnemda, som er et midlertidig fylkesting bestående av politikere fra begge fylker, vil deretter kunne ha sine første møter på slutten av året, eventuelt i starten av januar, skriver Evensen.

I brev fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet (KMD), datert 28. juni, vises det til inndelingsloven og at departementet tar sikte på at det avholdes felles fylkesting mellom Vestfold og Telemark i løpet av oktober i år.

– Dette møtet skal danne et grunnlag for departementet i deres arbeid med å forberede proposisjon til Stortinget om nytt navn på fylkeskommunen og forskrift med nærmere regler om den enkelt sammenslåing.
Her skal det blant annet avgjøres hvor mange medlemmer det nye fylkestinget skal ha, og hvordan disse skal fordeles mellom Vestfold og Telemark.
Hittil i år har Kommunal-og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene (LO-K; Unio, YS-K og Akademikerne kommune) tilbudt oppfølging for kommuner som skal slå seg sammen.
Jeg har snakket med flere av de kommunene som har deltatt her, og de mener at denne oppfølgingen er svært nyttige. Det legges opp til at tilsvarende tilbud nå vil gå ut til alle aktuelle fylkeskommuner med planlagt samling 20. til 21. november, opplyser Evensen.

Fylkestinget i Buskerud har varslet at de vil anke Stortingets vedtak om sammenslåing av de tre fylkene i region Viken (Østfold, Akershus og Buskerud).
– Jeg kan ikke se at det i så fall vil ha noen umiddelbar konsekvens for iverksettelsen av Stortingets vedtak fra 8. juni om sammenslåing av fylkene. En anke fra Buskerud betyr at det må leveres en søknad om å bli fraskilt fra denne regionen. Dersom Buskerud skulle ønske en annen regiontilhørighet, må det uansett leveres en ny søknad om dette. En slik søknad må behandles i Stortinget, mener Evensen.

– En søknad fra Buskerud om innlemmelse i en annen region vil bety at det blir nødvendig med en ny runde dialog, forhandlinger, og fylkestingsvedtak i de fylker dette vil gjelde. Det betyr at Stortinget neppe kan behandle en slik søknad før tidligst vår/sommer 2018, sier Evensen.

– Kommunal-og moderniseringsdepartementet har nå også etablert det formelle «Ekspertutvalget» som har som mandat å se på oppgaver for fremtidens fylkeskommuner. Utvalget har hatt et konstituerende møte og har sitt neste møte 25. august. Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane er oppnevnt her og vi har tett kontakt, sier Evensen, som forteller at Telemark fylkeskommune vil gjøre sitt aller beste for å involvere ansatte i hele vår organisasjon i prosessen fremover, og tar sikte på målet om at en ny organisasjon vil være klar til drift fra og med 1. januar 2020.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia