fbpx

Lite E-134 forbedring i Transportplan

Radio Rjukan29. februar 20165min
e-24framtidsskisse_cda2

I følge grunnlagsdokumentet til Nasjonal Transportplan for 2018-2029, Plandokumentet (laget av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor) som ble lagt fram mandag, skal det bevilges to milliarder til oppgradering av Europavei 134 over Meheia, mellom Kongsberg og Notodden. 1,3 milliarder av denne summen skal statsfinansieres,m ens én tredel, eller 700 millioner skal finansieres av bompenger, ifølge planen.

Oppgraderingen av E134 over Meheia blir en fortsettelse av Damåsenprosjektet, som blir den den nye veien utenom Kongsberg, som er planlagt åpnet oktober 2019, forøvrig samme år tunnelen mellom Århus og Gvammen er planlagt åpnet på samme vei.

Det er imidlertid bare snakk om 2-3-feltsvei, som skal være nok for dagens trafikksituasjon, og slik at veien kan utvides seinere.
det er imidlertid ikke tidfestet når jobben skal påbegynnes.
 
Plandokumentet (som blir laget av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor) vil være et viktig grunnlag for departementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029 som blir lagt frem våren 2017.
Fylkeskommuner, interessegrupper og næringsliv vil nå bli invitert til å komme med innspill og ønsker under arbeidet med ny Norst Transportplan (NTP). Grunnlagsdokumentet for ny NTP vil være på høring fra 29. februar til 1. juli 2016. 

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid uttaler til TA idag at han er litt skuffet over forslaget som ligger til grunn for NTP, og at det ikke tar høyde for nødvendige investeringer.
– Vi er godt fornøyd med etatenes plangrunnlag til Nasjonal Transportplan, men savner noen viktige telemarksprioriteringer, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.
 Telemark er et stort fylke. Vi savner mer helhet i planforslaget. Det er bra at strekningen Saggrenda-Elgsjø er inne, men for å få helhetlig utvikling, burde hele strekningen fra Saggrenda til Gvammen vært inne, mener fylkesordføreren.
– Hordalandsdiagonalen er ikke inne. Vi hadde håpet på et tydelig faglig signal om at trafikken fra Bergen bør gå via Telemark, sier Sven Tore Løkslid.
Fylkesordføreren forteller at han er skuffet over at verken Grenlandsbanen eller InterCity med dobbeltspor til Grenland ikke er prioritert.
– Vi er overrasket da dette er noe vi har jobbet lenge med, sier Løkslid.

Telemark fylkeskommune vil sammen med kommunene og andre viktige aktører i fylket utarbeide et høringssvar. Høringsperioden varer fram til 1. juli.

Høringssvarene er med på danne grunnlaget for Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan som kommer våren 2017.

Link:
Fylkesordføreren om saken på Telemark Fylkes nettsider

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia