fbpx

Kongsbergregionen med felles nettsky

Radio Rjukan18. desember 20155min
kongsbergregionen6_8120

I disse dager legges siste hånd på den nye samhandlings- og kommunikasjonsplattformen til Kongsbergregionen, som har fått navnet KomSam. Fra før av har kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Tinn, Hjartdal og Notodden bygget felles IKT-struktur og -fagsystemer. Jo tettere samarbeidet ble, desto mer økte behovet for å kommunisere og jobbe på samme plattform.

– For at vi skal lykkes i å digitalisere Norge må kommuner og etater komme ut av siloene sine og tenke helhetlig. Her går Kongsbergregionen i front med et nyskapende prosjekt som skal bedre samhandlingen og øke effektiviteten over kommunegrensene, sier Atle Rønningen, leder for infrastruktur i Sopra Steria.
 
– Vi så at det var ineffektivt å sitte på ulike kommunikasjonsløsninger i en såpass tett sammenknyttet region. Ved å gå over til én felles løsning vil graden av samhandling mellom ansatte og avdelinger i de sju kommunene øke, sier Oddvar Kaasa, daglig leder for Kongsbergregionen IKT.
 
En rekke konsulenter fra Sopra Steria er engasjert i prosjektet som ble startet opp i august. Prosjektet forventes levert i løpet av måneden. Den nye plattformen bygges på en hybrid skyløsning basert på Microsoft teknologi, der Exchange og Skype for Business kombineres med skytjenesten Microsoft Office 365. Den skal fungere sømløst med kommunenes felles IT-infrastruktur og støtter fagsystemene som brukes i ulike sektorer og avdelinger. Plattformen støtter også offentlige krav til felles kommunal IKT-arkitektur.
 
– De ansatte skal oppleve at løsningen er enkelt å lære og lett å bruke. Den nye løsningen skal spille våre folk gode, sier Kaasa.
Kongsbergregionen er allerede i full gang med å evaluere kommunikasjons- og samhandlingsbehovet til samtlige ansatte i de sju kommunene.
 – De tyngste databrukerne får en Exchange-konto. Lettere brukere, for eksempel de som er mye på farten, flyttes opp i skyen. Dermed sparer vi store lisenskostnader, sier Kaasa.
 
I tillegg forventer Kongsbergregionen IKT en ikke ubetydelig effektiviseringsgevinst. Når samtlige kommunale ansatte bruker samme kommunikasjonsløsning, blir det lettere å finne personer og ressurser over kommunegrensene. Dialog og planlegging styrkes ved at alle bruker samme møtekalenderløsning. Kaasa forventer også at mange møter fremover vil gjennomføres digitalt, noe som vil spare reisetid og -omkostninger.
 
 – Ved å gå over til én felles løsning vil graden av samhandling mellom ansatte og avdelinger i de sju kommunene øke, sier Oddvar Kaasa, daglig leder for Kongsbergregionen IKT. Foto: Kongsbergregionen
 
Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia, og kjenner en rekke bransjer fra innsiden. Selskapet har 37 000 medarbeidere i 20 land, og hadde proformaomsetning på 28 milliarder kroner i 2014.

Kommunene i Kongsbergregionen har samarbeidet om digitalisering og IKT i flere år.
I 2010 etablerte kommunene «SuksIT» som samarbeidsorgan for kommunenes satsning innen digitalisering. SuksIT skal være en pådriver i forhold til å utvide kommunenes digitale tjenestetilbud, herunder å utarbeide og operasjonalisere Regional digitaliseringsstrategi for 2015 – 2018. SuksIT har også utarbeidet regional tiltaksplan for 2016 – 2018. Strategi og plandokument er vedtatt av rådmannsutvalg og regionråd. Kommunene etablert 1. juni 2015 Kongsbergregionen IKT Drift (K-IKT), som skal ha ansvar for å drifte kommunenes samlede IKT-infrastruktur.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia