fbpx

Kulturstøtte

Radio Rjukan10. januar 20196min

Retningslinjer og kriterier for tilskudd til kulturformål i Tinn kommune ble revidert av kultur- og oppvekstutvalget etter vedtak 4. desember, etter at det hadde vært en evalueringsrunde ut til brukerne. De nye innskjerpede kravene til søknader, som i tillegg til én søknadsfrist også innebærer en byråkratisering av søknadsrunde og rapportering om bruk, gjorde at det var færre søkere til midlene i 2018, noe som var kjærkomment, da det også var kuttet ned på den totale støtten fra tidligere. De dager da man kunne søke kultur når som helst på året når man hadde en god idé eller et prosjekt som kom til i løpet av året, er forbi, og det er mange innskjerpinger i kravene til hva man kan søke midler til. Det var imidlertid få klagende røster på den nye ordningen i høringsrunden.

– Fristen er fortsatt 1. mars. Det ble vurdert å endre denne til 1. februar etter innspill i høringsrunden, men den forble uendret, forteller Kvitne, som nå sender retningslinjer til annonsering og ut på nett. Kommunen bruker det nye elektroniske søknadsverktøyet, som krever personlig innlogging av en av søkernes ansvarlige, og retningslinjene som er laget, og som finnes på kommunens nettsider, regulerer tilskudd fra Tinn kommune til kulturformål i kommunen. Idrett og friluftsliv defineres som kultur i denne ordningen, da det ikke er egne kommunale tilskuddsordninger i denne kategorien. Formålet med kommunalt tilskudd er å stimulere og videreutvikle det lokale kulturlivet, samt bidra til å skape gode opplevelser, aktiviteter og møteplasser for kommunens innbyggere. 

Tilskuddsmottakere er frivillige lag og foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller grupper som driver kultur- og frivillighetsarbeid i Tinn kommune, og søker skal ha hoveddelen av sitt arbeid i kommunen eller tiltaket skal ha lokal interesse og verdi, og være rettet mot innbyggerne i kommunen. Lokale kulturformål der barn og unge, eldre og ulike etniske grupper vektlegges og skal prioriteres, og det kan ikke søkes om midler til drift eller innkjøp av materiell og utstyr fra de som har husleie, halleie, strøm o.l. sponset av Tinn kommune.

Det gis tilskudd til følgende fire kategorier: 1) Gjentagende kultur- og idrettsarrangementer innen kommunens grenser. 2) Løypekjøring til preparering og stikking av skiløyper i Tinn kommune. 3) Tilskudd til generelle allmenne engangs-tiltak, prosjekt og arrangement, herunder tilskudd til bøker, CD, film, jubileer, teater, konsert, investeringstiltak, utstillinger ol. Kulturutgivelser som bøker og CD'er må ha kulturhistorisk verdi for Tinn kommune. Tilskudd skal være delfinansiering. 4) Frivillige lag og foreninger, samfunnshus og grendehus

I tillegg er det krav til søkeren om at de må ha demokratisk oppbygging og styringsform, med åpne muligheter for medlemskap og et valgt styre. Lag og foreninger som er registrert i Brønnøysundregisteret skal ha bankkonto registrert på organisasjonen eller prosjektet 
Det er utarbeidet elektroniske søknadsskjemaer som ligger tilgjengelig via kommunens nettsider. Krav til informasjon og dokumentasjon fremgår av søknadsskjemaet. Plan for budsjett og finansiering skal alltid ligge ved, forslag til mal ligger på kommunens hjemmeside. 

Det er en forutsetning for behandling av søknaden at alle obligatoriske vedlegg oppgitt i søknadskjema ligger ved søknaden. Frist for innsendt søknad er 1.mars. Ufullstenduige søknader og søknader som mottas etter fristens utløp blir forkastet. Det er også krav om at kommunjen har fritt innsyn i søkernes regnskaper og de påberoper seg retten til innsyn og kontroll. Administrasjonen legger frem en innstilling til kultur- og oppvekstutvalget som vedtar fordeling av tilskudd, som bestmmes av totalrammen for tilskudd. Politisk vedtak ligger til grunn for svaret. Ifjor var det restmidler etter søknsadsrunden, og det ble en ny mulighet til å søke på restmidler før 1. november.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia