fbpx

Vil høre tips om gaupefamilier fra deg

Radio Rjukan27. januar 20178min
gaupespor_4bab

I Norge registrerer ikke overvåkingen hver enkelt gaupe ute i naturen. Man beregner antall dyr i bestanden ut fra antall familiegrupper av gaupe som kan påvises. Beregningene gjøres ved hjelp av kunnskap om hvor store områder gaupene bruker. Det er derfor svært viktig at flest mulig av familiegruppene dokumenteres hvert år.

Ei familiegruppe av gaupe består av ei morgaupe med en eller flere unger.
– Vi håper at flest mulig deler observasjoner av flere gauper i lag, både spor og synsobservasjoner. Observasjoner kan meldes inn raskt til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via rapportsystemet Skandobs, som er tilgjengelig både på internett eller via app på mobiltelefon, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.
Innmeldte familiegrupper blir vurdert og fulgt opp av SNO i felt, der dette er mulig. Nå er det ikke sporsnø over store deler av Tinn, men det er meldt litt om noen dager.

"FamiliegruppeSNO gjennomfører en landsomfattende registrering av familiegrupper av gaupe i landet, fra oktober til ut februar måned hvert år. Det er også etablert et samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) om systematisk sporsøk i hele landet.
– I fjor vinter ble det registrert 52 familiegrupper av gaupe i landet før kvotejakta startet ved hjelp av metodikken. Det tilsvarer en nasjonal bestand på 310 dyr, sier Kindberg.

Arbeidet i felt danner grunnlaget for solide bestandstall og en god oversikt over gaupas forekomst i Norge. For at observasjoner skal være mulig å følge opp i felt, er det imidlertid viktig at de meldes inn til SNO raskest mulig.
– Værforholdene endrer seg fort, så ta kontakt med SNO med en gang, og gjerne direkte på telefon, oppfordrer Kindberg.

Når SNO er på stedet vil de vurdere observasjonene ut fra fastsatte instrukser, som er felles for både Norge og Sverige.
– Instruksene oppfattes av noen som strenge, men er helt nødvendige for at man skal kunne være helt sikre på at det er en familiegruppe man har sett. Det er nemlig ikke alltid så enkelt å vurdere hvilken art som har etterlat seg spor, hvor mange individer det er snakk om, og om det er en familiegruppe, forklarer Kindberg.

For eksempel avsluttes gaupeovervåkinga ved utgangen av februar måned hvert år, fordi parringstiden til gaupa da starter, og det da blir vanskeligere å skille flere voksne gauper som går sammen fra ei familiegruppe. Gaupeungene fødes på våren og følger normalt mora til de nærmer seg ettårsalderen.

Du kan lese gaupeinstruksene her: Lenke til instrukser

Etter at feltarbeidet er gjennomført vil Rovdata gå gjennom og kvalitetssikre feltmaterialet.
– Resultatene oppsummeres i en nasjonal rapport og det gis også ut en felles skandinavisk rapport, der vi har slått sammen tallene med Sverige. På denne måte er det mulig å få til en felles oversikt over gaupebestanden på skandinavisk nivå, sier Kindberg.

Tidligere gaupesak – Gaupe felt på Miland

Linker:
Lenke til instrukser
Vil du lære mer om gaupespor? Besøk denne siden. 
Les mer om overvåking av gaupe på Rovdata.no.
Liste over rovviltkontakter i SNO. 
Les om hvordan du tar i bruk Skandobs-appen her.

Fakta om overvåkingen av gaupe:
Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.
Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.
Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.
De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn til Statens naturoppsyn (SNO), som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.
Ut fra alle bekreftede observasjoner beregner Rovdata hvor mange ulike familiegrupper av gaupe som er i Norge hvert år før jakta starter.
Beregningene gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler, som er basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia.
Før kvotejakta i 2016 ble det registrert 52 familiegrupper av gaupe i Norge, og dette er under bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt.

Antallet individer i bestanden blir beregnet ut fra hvor mange familiegrupper det er. I 2016 er bestanden beregnet til 310 individer.
Tips fra publikum er en viktig kilde til informasjon om familiegrupper av gaupe. Rovdata har i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige utviklet et rapportsystem for store rovdyr (Skandobs), som har bidratt til ytterligere innrapportering fra publikum.

Foto: Kennel Hevishot/Eivind Lurås (øverst) og NINA (Nederst).

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia