fbpx

Tinn kommune snudde krise til 10 millioner i overskudd i 2016

Radio Rjukan17. februar 20173min
penger2_a488

Nødbremsen ble slått ettertrykkelig på, og politikerne og innbyggere fikk skikkelig krisestemning i høst, da det i mars ble kalt inn til økonomisk krisemøte i Tinn kommune. 
Radio Rjukan omtalte saken.

Tinn kommunes regnskap for 2016 er nå ferdig, og sendt til revisjon. Det ureviderte regnskapet viser et netto driftsresultat på 4,7 %, noe som tilsvarer et overskudd på nærmere 10 millioner kroner.

– Driften har et mindreforbruk på 19 mill. kr. og det er gjort investeringer for 21 millioner kroner, opplyser Tinn kommunes økonomisjef Kari Rongsjord Marumsrud og rådmann Rune Lødøen. 

Utgiftssiden ligger i nærheten av budsjett.
Går vi bak hovedtallene finner vi at driftsinntektene er 25 mill. høyere enn budsjett. 
Dette skyldes
* høyere sykelønns- og momsrefusjoner (med ca. 5 millioner),
* høyere skatteinntekter og lignende (med ca. 5 millioner),
* økte salgsinntekter bl.a. byggesaks-/oppmålingsgebyr og tilknytningsavgifter pga. stor byggeaktivitet i fjellet,
* økt kinobesøk o.l. (ca. 5 millioner.), økte flyktninginntekter (3 millioner),
* økte øremerkede statstilskudd og refusjoner knyttet til prosjekter i 2016 (ca. 7 millioner.)

– Tar vi hensyn til at en del driftsprosjekter ikke er ferdigstilt i 2016 er det reelle mindreforbruket eller «overskuddet» nærmere 10 millinert, opplyser rådmannen.
– En må imidlertid ta hensyn til at det i budsjettet for 2016 ble lagt en buffer på 15,5 mill. kr som skulle sikre mot underskudd som følge av budsjettoverskridelser innenfor helse- og omsorg. Uten denne bufferen ville vi hatt et nullresultat eller dårligere, forteller Lødøen.

– Det som står igjen av bufferen for 2016 bør avsettes til å møte fallende inntekter og kostnadsøkninger i årene som kommer. Dette vil vi komme tilbake til ved behandlingen av regnskapet i juni, sier Lødøen, som også forteller at iInvesteringene i Tinn kommune i 2016 ligger på et beskjedent nivå.

Linker:
Tidligere sak på Radio Rjukan om økonomikrise

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia