fbpx

Sammenslping

Radio Rjukan31. mars 20174min

I Tinn er det stor bekymring om at tinn bnlir enda mer utkant enn vi er inåp.
det stemjner jo, og dtr skal rjukan være tuydelig opå at Vestdfotds Telemsark ikkle blir en rewalitet.
buskjerud kjunen vært en bedre realitet.

– Det kan væøre bra fo rtinn., bvestfol der jeg:
 

– I øvre del av busketrud har man gode kontakter, men ikke såp mye felles me dcDrammen,
Det e ulikheter i fylkerne.
Men jeg synes at agderfylkene Telkermar k Buskerud den mest interesante å samarbeide med, norrlingslivstreukturen. 
Vewstfold mest interessant vberdikapdsmessig. Kunnskapsmesig, forslningsmedssing my eeksport.
En landsdselresgion hade vbært spenmndee,

er Kampen over?

Nei., oikk epå nien som helst måte
Begynner i feil ende, ikk eaant.
Det er ikk en ny opåpgave, ikke en enste styukjringh av det te folkevalkgr nibåe tsom de fir e partiene:

– vgi hgar sagt at vi ikke går for det og iknfge ntvangssamenslåing avb fylker.-
– Hvis vi overtar etter dtoryingsvalgewt til hødstenb må vi begynne med oppgavene,
statemn er oragnisert i 15 departementewr me den enroms sysselstinmhsnivå. Ehentli gall e iOsdlo, og det gkjør det mer uovesiktilgf *reduserer folkecvalkgt innflytrelse, og vi må starte med regionaliseting a vstaten med enheter, og så bvegynn eå diskutere regoionene o gdet fdolkevakgfre nivået.

DA VIL FLERE EWSAGT DETTE ER KLOKT.

Kan man stolp på ar at man vikrleouig stole på atr SAp går for ar Ap skal

– Vi er mot tavings i kommuner og gåpner for skillsmisse, selv om det ikke hgkelder tElemarl-.
Det kommer IKKe vi til å gjennomføre hvius vi kommer ierfhetiung.
mnen vi mp ha et flertall for det.

– jeg trir vi gar gode medssopilleee på det.

utstrakt samsarbe i BuTeVe.
_ Det har vialklkedall vært bra, og detr håppere jeg kamn fortsewtte. oG det vil bær een vbiktig avlastend evekstrregion.
Men da måp Oslo heller ikk ebnekt ee nsammenlping .
alt henge rsamjen med alty.

Bli en barnetehnmikng det regjkering emn har gjoir medd regionene.

Med en blåblå vil man få det, og man vil hsa etn tydelig fortsetrlse av sentsløetin dav fgolk og pernge ut av fyulket, som ikk efår utnyuttet i dett egantastiske fylket:
bi må få tatt ibyukj muligheten ewsom ligge rdser.

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia