fbpx

Rjukan-smekk igjen fra Frp/Høyre

Radio Rjukan1. mai 20168min
rjukansykehus5_849a

Høyre og Frp meder at Sykehuset Telemark bør få 28 millioner kroner for sykehuset, og at det er svært uheldig at staten skal subsidiere det som ser ut til å bli i stor grad et privat tilbud på Rjukan sykehus fremover.
Dermed fortsetter de to regjeringspartiene å motarbeide planene for nye Rjukan sykehus, der privat virksomhet ikke får startet opp ettersom det er Helse Sør-Øst HF og Sykehuset Telemark HF som må gi garantier om behandlingstilbud til en ny privat-klinikk. I tillegg er ikke avklaring om eierskap av bygget på plass. 

STHF vil ha 43,2 millioner for bygget, Tinn kommune har budt 7 millioner etter å ha fått en alternativ takst på 28 millioner, mens Senterpartiet foreslår at bygget skal gis tilbake til Tinn. Rjukan sykehus ble i 1971 gitt fra lokalsamfunnet og Hydro til Telemark Fylkeskommune for 1 symbolsk krone.

De to partiene mener summen bør finansiere utbygging av ny fløy i Skien, og dermed akkurat som Sykehuset Telemark og direktør Bess Frøyshov vil. 
Merknadene kommer fram i innstillingen som følger forslaget fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å la Tinn kommune overta Rjukan sykehus vederlagsfritt. Forslaget legges fram for Stortinget – med komitéens innstilling, skriver RA.

Blant de som forslår dette er FrPs komitémedlem og telemarksrepresentant Bård Hoksrud, som besøkte Tinn i det berømte trekløveret som garanterte for Rjukan Sykehus sin framtid like før Stortings-valgkampen var over. 
Hoksrud og FrP fortsetter altså sin motarbeiding av Rjukan og Tinn, noe som blir lagt merke til av tidligere partifeller i Tinn.

– Ja, så kom det frem, hva vi mistenkte. At TSS måtte legge ned Rjukan sykehus for å finansiere den nye fløyen. Bokført verdi 28 millioner seg er prisen TSS uansett må ha fordi de pengene er bokført verdi som allerede bakt inn i finansieringen av ny bygget, sier Kjell Teigen i en kommenar på facebook.
– Vi som representerte FrP i Tinn kan i hvert fall gå rakrygget som snudde de ryggen noe Tinn Høyre også burde gjort mot sine, mener Teigen.

Det er fortsatt mulig at forslaget kan gå igjennom, dersom SP og Venstre støtter Ap og KrFs forslag, men Venstre har hatt det med å stemme med Høyre og FrP i helsesakene, så man skal ikke ha for høye forhåpninger om det.

RA skriver at følgende står å lese i innstillingen fra Helse og Sosialkomitéen.:
«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, merker seg videre at det er ulik oppfatning mellom Sykehuset Telemark HF og Tinn kommune om statsstøttereglene forutsetter salg til markedspris, og at dette er en vurdering som tilligger helseforetakene. Flertallet merker seg videre at uavhengig av dette, må eiendommen selges til markedspris som følge av at helseforetaksloven § 31 ikke hjemler gavesalg.» heter det i innstillingen fra Kristin Ørmen Johnsen, Bård Hoksrud og de andre i flertallsfraksjonen.
Komiteens medlemmer fra Ap, KrF og Sp registrerer at statsråden ikke argumenterer med statsstøttereglene i EØS, slik Sykehuset Telemark HF gjør, men med behovet for å selge til høyeste pris ut fra hensynet til sykehusøkonomi.» Mindretallet vil understreke at det etter loven er helseministerens ansvar å sørge for gode helsetjenester til hele befolkningen. Disse medlemmer vil minne om dette ansvaret, og forventer at tilbudet til befolkningen i Telemark vil opprettholdes på et høyt nivå, både hva gjelder tjenester i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
På denne bakgrunn fremmer komiteens medlemmer fra Ap og Kr. F følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen bidra til å finne en minnelig løsning innenfor EØS-regelverket, for salg av Rjukan sykehus fra Sykehuset Telemark til Tinn kommune.» Et forslag som Sp kunne støtte subsidiært .«Videre vil komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet peke på at det vil være svært uheldig at staten skal subsidiere det som ser ut til å bli i stor grad et privat tilbud på Rjukan sykehus fremover.» Disse medlemmer mener dette vedtaket også vil gjøre at Sykehuset Telemark kommer i en svært vanskelig forhandlingssituasjon, og vil derfor fraråde at et slikt vedtak får flertall.
Komiteens medlemmer fra Ap viser til at Sauda sjukehus gikk for 4 mill. kroner, etter flere nedjusteringer av prisen gjennomført av Helse Vest og Helse Fonna. Den bokførte verdien var på over 50 mill. kroner. Komiteens medlemmer fra Høyre og Frp viser til at bygningene på Rjukan i 2015 hadde en bokført verdi på 28 mill. kroner og en takst på 43,2 mill. kroner. Et salg til under bokført verdi gjør at helseforetaket må ta et regnskapsmessig tap. Disse medlemmer viser videre til at Sykehuset Telemark ønsker å starte byggingen av ny sengefløy i Skien i 2017, med et samlet kostnadsanslag på 950 mill. kroner. Disse medlemmer mener salg til under markedsverdi vil gå ut over investeringer og kunne gå ut over pasientbehandlingen."

Les hele saken i RA 
 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia