fbpx

Planene for nye Rjukan Sykehus

Radio Rjukan20. mai 201513min
sykehus-pressekonf1_dfdc

Prossessen er ikke over, bare såvidt i gang. Nye Rjukan Sykehus vil med den skisserte virksomheten ha 60-65 ansatte. Det betyr omlag 50 ansatte i tillegg til de tolv (11,85 stillinger) som Sykehuset Telemark har regnet seg fram til er behovet de har for stillinger på Rjukan sykehus, ifølge klinikksjef Per Urdahl, helt uavhengig av om det ikke blir noen utbygging av Sykehuset i Skien de kommende årene.

""På pressekonferansen på Rjukan Sykehus møtte ordfører Steinar Bergsland og kommunalsjef Finn-Arild Bystrøm fra Tinn kommune, kirurg Leif Næss fra Ibsen Sykehuset AS og klinikksjef Per Urdahl fra Sykehuset Telemark.
Overordnet mål er å benytte Rjukan sykehus – bygninger, infrastruktur og utstyr som blir tilgjengelig etter omstruktureringene i henhold til STHFs utviklingsplan – til nye helserelaterte virksomheter. Målet er at en gjennom dette omstillingsprosjektet kan ivareta mest mulig av kompetanse, arbeidsplasser og infrastruktur som i dag finnes på Rjukan sykehus (før gjennomføring av utviklingsplanen).
Prosjektet skal identifisere og vurdere realistiske aktiviteter som kan legges til Rjukan sykehus. Aktivitetene skal være faglig og økonomisk bærekraftige, sa kommunalsjef Finn-Arild Bystrøm.
 

STHF skal i følge sin utviklingsplan ha poliklinisk virksomhet på Rjukan sykehus. Tinn kommunestyre har vedtatt å lokalisere kommunale tjenester til sykehuset. Private har meldt interesse for å benytte lokaler og operasjonsstuer til aktuell virksomhet, bl.a. til reduksjon av behandlingskøer. Det foreligger dessuten en del andre forslag om mulige aktiviteter på Rjukan sykehus som må utredes nærmere.

Ved full drift av Ibsen sykehus Rjukan, aktiviteten til Sykehuset Telemark HF og Tinn kommune vil Rjukan sykehus fasilitere et rundt 60-65 arbeidsplasser. I dette perspektivet er det viktig å ha med seg at det ennå er ca 1500 m2 med areal som fortsatt kan leies ut til ny virksomhet, noe som betyr et ennå større potensial for antall arbeidsplasser i bygget.
Det er snakk om opp mot 40 sykehussenger i forbindelse med de tre samarbeidspartnernes opplegg.

Antall arbeidsplasser fordelt på virksomhet. 
Virksomhet og antall stillinger
Sykehuset Telemark HF 11,85 (Polikliniske tjenester, dialyse)
Ibsen sykehuset AS 30-35 stillinger
Tinn kommune 20-25 stillinger (Legevakt, akutt, korttidsplasser for eldre.)
Annen ny virksomhet i ledige lokaler ? Totalt 60-65 stillinger?
Totalt 120-130 stillinger?

Dette prosjektet tar sikte på å gi et realistisk beslutningsgrunnlag for videre drift av helserelaterte aktiviteter på Rjukan sykehus. Arbeidet organiseres som et nåringsprosjekt. Fremleggelsen av næringsprosjektet skjedde mens syykehuset lå badet i sol, og blå himmel, om enn slettes ikke skyfri.

""Næringsprosjektet sitt overordnede mål er å benytte Rjukan sykehus – bygninger, infrastruktur og utstyr som blir tilgjengelig etter omstruktureringene i henhold til STHFs utviklingsplan – til nye helserelaterte virksomheter. Målet er at en gjennom dette omstillingsprosjektet kan ivareta mest mulig av kompetanse, arbeidsplasser og infrastruktur som i dag finnes på Rjukan sykehus
(før gjennomføring av utviklingsplanen). Prosjektet skal identifisere og vurdere realistiske aktiviteter som kan legges til Rjukan sykehus. Aktivitetene skal være faglig og økonomisk bærekraftige.

Man har identifisert en realistisk aktivitet for ny virksomhet ved Rjukan sykehus gjennom konsesjonssøknaden til Ibsen sykehuset AS. Driften legger opp til rundt 1500 operasjoner i året og har et behov for rundt 35-40 ansatte i direkte drift. Andre tjenester som kjøkken, renhold og drift av lokalitetene er tjenester man ser for seg å kjøpe av andre.
Ibsen sykehuset AS er avhengig av å få innvilget sin konsesjonssøknad i Helse og omsorgsdepartementet (HOD) før man kan starte opp driften ved Ibsen sykehuset Rjukan. Søknaden er sendt departementet i uke 20.

Gjennom drøftingen rundt Nabben AS som eier Ibsen Sykehuset AS sine økonomiske muskler fremstår selskapene som «trygge nok» siden 2014, i forhold til å kunne starte opp sykehusdrift ved Rjukan. Selskapene bør slik de er oppfordret til, fremlegge et investerings-, drift- og likviditetsbudsjettet for å understøtte tallene og planene for drift de neste 5 til 8 år fremover.

Ibsen sykehuset Rjukan eies av Nabben AS. Det er Nabben AS som er søker av sykehuskonsesjon ved Rjukan sykehus. Formålet med sykehusdriften på Rjukan er å drive medisinsk dag- og indreliggende virksomhet innenfor fagområdene:
• Ortopedi inkludert rygg og nakke operasjoner
• Rehabilitering
• Indre medisin (gastro, kardiologi, nevro)
• Hud
• Plastikk kirurgi
• Gynekologi
• Urologi
• ØNH med søvn forstyrrelser
• Øye

– Men dette tilbudet kan bevege seg fra år til år, utifra behov og statens kjøp av tjenester, sa Leif Næss, som synes Rjukan Sykehus har flotte lokaler. Han vil imidlertid ikke kommentere hvorfor sykehuset Telemark legger ned driften i fylkets beste sykehuslokaler.
– Jeg ønsker ikke å kommentere den prosessen, og heller legge vekt på hva vi kan skape i disse lokalene, som ligger veldig godt til rette for slik virksomhet som vi snakker om, sier Næss.

Gjennom konsesjonssøknaden fremkommer det at ISR skal bidra til å redusere ventelistene til de offentlige sykehus hvor Helseforetak (HF), Helfo og evt. andre aktører kan overføre pasienter innenfor fagområder, og hvor det i dag er underkapasitet for raskere vurdering og behandling.
Tenkte fagområder vil være inneliggende kirurgi som f.eks ortopedi, postbariatrisk behandling og mammareduksjoner basert på 4-5 døgnpost. Tilbudet innen dagkirurgi vil blant annet være ortopedi, åreknuter, gastro. Tilbudet innen indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling vil blant annet være lunge, hjerte, hud.
Sykehuset har fasiliteter som ligger godt til rette for å drive rehabilitering, og det ansees at det er både et lokalt- og nasjonalt behov for økt kapasitet innen dette fagområdet. Selskapet Ibsen sykehuset (ISH) legger opp til å drive inneliggende kirurgi i begynnelsen av uken og dagkirurgi mot slutten av uken. Videre ønsker ISH å gjøre utredning og behandling som både faller inn 
under kirurgiske og indremedisinske fagområder.

Tinn kommune skal være en tilrettelegger og med i oppstarten av ny bærekraftig næring ved Rjukan sykehus. Det er ikke Tinn kommunes mål eller ønske å overta driften av Rjukan sykehus. Kommunestyre vedtok i sak 130/14 å legge Tinn kommunes legevakt til Rjukan sykehus, det alternative valget var å legge legevakten til Eldres hus. Alle kommuner er pliktet gjennom helseog omsorgstjenesteloven å organisere og tilrettelegge for et øyeblikkelig-medisinsk-hjelp tilbud 24/7. Kommunen er ansvarlig for at det til enhver tid er nok kapasitet i allmennlegetjenesten ved behov for øyeblikkelig helsehjelp for innbyggerne.

""Det gjenstår imidlertid også å bli enige med Sykehuset Telemark om hvordan lokalene skal disponeres. De ble i sin tid gitt til drift av sykehustjenester som etterhvert er overlatt til Helse SørØst.

Det er Sykehuset Telemark HF som er eier av Rjukan sykehus og de arealene som der finnes. Det totale bygningsmessige arealet estimeres til 7-8000 m2, dette inkluderer tekniske rom og arealer som ikke kan leies ut. Bruksarealet beregnes til å være ca 4000 m2 og av disse sier Sykehuset Telemark HF at de trenger rundt 1000 m2 for sin gjenværende virksomhet. Dette
begrenser seg til en etasje i gamlebygget.
Det er ca 3000 m2 bruksarealer som gjenstår til utleie for annen næring. Ibsen sykehuset AS har anslått at de trenger rundt 1500 m2 for sin planlagte virksomhet i bygget.
Det er besluttet at bygget skal takseres av to takstmenn. En som Tinn kommune engasjerer og en som Sykehuset Telemark HF engasjerer. De to takstene vil danne grunnlaget for videre diskusjoner mellom Sykehuset Telemark HF, Tinn kommune og andre aktuelle næringslivsaktører om pris på leie/eie lokaler ved Rjukan sykehus. Tinn komme sin takst er nå
klar, men det er ikke ønskelig å offentliggjøre denne før også Sykehuset Telemark HF sin takstrapport er klar. Dette for å få så habile og uavhengige takstvurderinger som mulig.

Videre politisk prosess vil være:
26. mai behandling i Tinn formannskap
11. juni behandling i Tinn kommunestyre

Relevante dokumenter:
Konsejonssøknaden
Næringsprosjektet Rjukan Sykehus Saksinnstilling
Næringsprosjektet Rjukan Sykehus Prosjektplan

Næringsprosjektet Rjukan Sykehus Utredning

 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia