fbpx

Kommunekroner for Hjerdøla

Radio Rjukan19. mai 20155min
vassdrag_fe8e

Saken står omtalt i revidert nasjonalbudsjett.

«I revidert nasjonalbudsjett  Prop. 119 S (2014-2015)  Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015

står  følgjande – side 198:

 

"Kap. 1821 Hjemfalte anlegg Post 60 (Ny) Overføring til kommuner:

Staten skal selge de hjemfalte rettighetene i Hjerdøla i Tinn kommune. Overføringsanleggene består av et inntaksarrangement i sidevassdraget Hjerdøla og en overføringstunnel til Skarfossdammen i hovedvassdraget Måna. A/S Rjukanfos (nå Hydro Energi AS) ble ved kgl. res. 7. november 1947 gitt konsesjon for erverv og overføring av sidevassdraget Hjerdøla til Skarfossdammen i hovedvassdraget Måna. Overføringen tilsvarer en gjennomsnittlig produsert energimengde på 14 GWh/år, som blir nyttiggjort i Vemork kraftverk. Kraftverket eies av Hydro. Salg av statseiendom skal skje i samsvar med avhendingsinstruksen fastsatt ved kgl. res. 19. desember 1997. Avhendingen kan skje ved direkte salg når det bare er én aktuell kjøper, jf. Instruksen pkt. 3.4. Hydro er eneste aktuelle kjøper av reguleringsanleggene og avhendingen skjer derfor ved direkte salg basert på teknisk verdi. Drift av reguleringsanlegg er basert på selvkost og verdien henger sammen med fallrettighetene. Anleggene har en beregnet teknisk verdi på 9,5 mill. kroner. Staten ved Olje- og energidepartementet og Hydro Energi AS er ved avtale av 17. mars 2015 blitt enige om at Hydro kjøper de hjemfalte anleggene for 9,5 mill. kroner som tilsvarer anleggenes tekniske verdi, jf. kap. 4821, post 40. Kontrakten forutsetter at ØstTelemarkens Brukseierforening gis ny reguleringskonsesjon for overføringen av Hjerdøla til Skarfossdammen i Måna. Videre forutsetter gjennomføringen av kontrakten Stortingets samtykke. En tredjedel av verdien av anleggene skal tildeles Tinn kommune hvor vannfallet og reguleringsanleggene ligger, slik vassdragslovgivningen bestemmer. Det foreslås på denne bakgrunn å bevilge 3,2 mill. kroner i overføring til Tinn kommune."

– For at dette vedtaket skal bli endeleg må revidert budsjett godkjennast i Stortinget først, og deretter må Staten inngå avtale med Hydro om salget. Kor lang tid dette tek er vanskeleg å seie, men  kommunen vil  følgje opp dette  overfor  OED. Rådmannen kjem til å foreslå at desse midlane blir sett inn på næringsfond saman med dei 5 mill. til næringsfond som kjem frå Møsvasskonsesjonen, opplyser rådmann Rune Lødøen.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia