fbpx

Igang med store endringer av Sam Eydesgate

Radio Rjukan20. september 20174min
kansteiner2_e1ec

""Det er innført lysregulering i Sam Eydesgate gjennom nedre deler av Flekkebyen på grunn av arbeidene som er i gang med Sam Eydesgate.

For kort tid siden ble det klart at Statens Vegvesen i løpet av de neste to årene planlegger store arbeider på Sam Eydesgate, som også er Fv37, igjennom Rjukan. 

Fylkesvegen er ikke kommunens ansvar, slik som de andre gatene på Rjukan er, men Statens vegvesens sitt område.
Meningen er å legge ny høyere kantstein til fortauer, gjøre Sam Eydesgate smalere en rekke steder, og noen steder å brede ut fortau, før hele gata skal asfalteres gjennom sentrum i 2019.

Sam Eydesgate skal ikke smalnes i Flekkebyen, men lenger ned i sentrum, men i Flekkebyen skal man fjerne foratuet langs Måna-sida, og gjør det bredere på den andre siden.

Umiddelbare reaksjoner på planene har ført til at man utreder spesielt området fra torget og ned til Bøen skole, med hensyn til bl.a. sterke reaksjoner for å få til parkering, noe Statens Vegvesen ikke ønsker utifra nasjonale retningslinjer de selv har.

Hør mer om dette på Radio Rjukan.

""Nå er arbeidene i øvre bydel, Flerkkebyen allerede igang, og det begynner med å flytte hele Sam Eydesgate, samt å smalne inn bussholdeplassen. Det blir også endret vesentlig på fortauene.
Det er NCC, som har vegansvaret for Fv37 etter anbud, som ser over arbeidet.

Det er enighet om at det er overmodent å få asfaltert Sam Eydesgate gjennom byen, men det e rsett på som en utfordring at det samtidig skulle vært gjort arbeid på vann og avløp i gata.

Radio Rjukan er kjent med at mange politikere i Tinn er kritiske til om dialogen mellom Tinn kommune og statens Vegvesen er god nok, og mange som driver næring i området mener at informasjonen om det som skjer er for dårlig.

Arbeidene vil prege sentrum de neste par åra, og Radio Rjukan vil følge saken tett i tida framover.

Hør mer om dette på Radio Rjukan.
 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan AS



Alt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.



Utviklet av Fairmedia