fbpx

Ble enige om budsjett

Radio Rjukan20. desember 20239min
kommunestyre formannskap (15)

Tinn kommunes budsjett for 2024 ble stemt inn med 23 mot 2 stemmer, da Tinn Frp leverte eget budsjettforslag. Allerede før budsjettbehandlingen hadde Frps Gjermund Ingolfsland vært på talerstolen og sa at de ikke kunne godta utskriving av utvidet eiendomsskatt, som er tidligere behørig omtalt i RA.

Det er en lovendring fra 2018 i den andre Solberg-regjeringen som ironisk nok ble støttet av Fremskrittspartiet som nå fører til at Tinn må innføre eiendomsskatt for betydelig flere næringsdrivende. Etter en endring som innebar fjerning av eiendomsskatt på maskiner gjorde man samtidig et vedtak om fjerning av unntaket i kategorien «verk og bruk». Det innebærer at man innføre eiendomsskatt på alle næringseiendommer hvis du også skal ha skatt fra verk og bruk, som også innebærer kraftverk, som er en viktig inntektskilde for Tinn kommune.

Saken ble imidlertid innledet av Bent Frode Bystrøm (H) som etter en innledning adresserte utsettelsen for investeringer.

– Ved fremleggelsen av sitt budsjettforslag, ba kommunedirektøren om at vi satt en fot i bakken, når det gjelder den investeringsrammen som det er lagt opp til. Først og fremst ba kommunedirektøren om å få tilstrekkelig tid til å få full oversikt over det handlingsrommet som finnes, slik at noen annet kan sette en investeringsramme som gir et mulighetsrom også utover helse- og omsorgsplanen. Vi må ha en mulighet til å kunne utvikle kommunen vår videre i årene som kommer. Vi må i tillegg til å investere i helse, fokusere på blant annet å øke bostadsattraktiviteten, sa varaordfører Bystrøm.

–Med den investeringsrammen som nå foreligger, er det heller ikke rom for eksempelvis en flerbrukshall, et padeltennisanlegg eller andre ting man kan investere i for å sikre videreutvikling av kommunen og øke bostadsattraktiviteten. Investeringene vil utfordre det handlingsrommet vi vil ha i årene som kommer. Vi vil måtte bruke alt av fondsmidler, noe som ikke vil være forsvarlig når man har et mål om en sunn og ansvarlig økonomi. Vi har stor forståelse for den prosessen man må gjennom for å gi oss muligheten til å forvalte fellesskapets midler på en bærekraftig måte. Vi ønsker å rigge ting i kommunen for fremtiden og øke bostadsattraktiviteten. Vi ønsker en sunn økonomi, også på lengre sikt, som sikrer kommunen økonomisk handlefrihet, sa Bystrøm.

–Så vil jeg si det er gledelig at vi kan samles på tvers av partier for å lage et godt budsjettforlik dr vi klart å legge inn ytterligere noen gode tillegg i forhold til formannskapets innstilling, avsluttet Bystrøm og ga ordet videre til Bjørn Næset (Ap) som presenterte endringsforslaget.

– Da har jeg gleden av å legge fram budsjettforslag som nå er et samlet budsjettforslag for Tinn Arbeiderparti, Tinn Høyre, Tinn Senterparti og Tinn Sosialistisk Venstreparti og Tinn Venstre, sa Næset og ramset opp endringene som foreslås i forhold til kommunedirektørens budsjettforslag.

Siden formannskapets vedtak er følgende endret i det omforente budsjettforslaget som også da ivaretar forlag man har blitt enige med Sp, SV og Venstre om.

Kulturtilskuddet man kan søke på økes ytterligere med 100.000 til 850 000 (red.anm: er idag 647.000).
– 850 000 er en forsiktig økning sett i lys av den økonomiske situasjonen vi nå er i, men ønsker også samtidig å oppfordre foreninger og lag til å bruke Tilskuddsportalen, begrunnet Næset.

–Så kommer vi på endringen i forhold til hva vi la fram i formannskap. Og da er det en søknad fra Tinn kirkelige fellesråd om navnet minnelund på Rjukan kirkegård. Vi ønsker å imøtekomme denne søknaden på 1 million kroner. Det er veldig i tiden med minnelunder, hvor nabokommunen Notodden har fått en ny minnelund som er veldig godt mottatt, sa Næset.

–Vi ønsker å styrke næringsfondet i Tinn kommune med kroner 1 million slik at fondet i større grad kan bidra til etableringen av ny virksomhet i Tinn kommune gjennom tilskudd, lån eller garantier for lån, fortsatte Næset.

–Så har vi også en sak som Ungdomsrådet. De har sendt et høringsuttale, så vi ønsker å støtte Ungdomsrådet i Tinn med kroner 60 000, hvor kroner 10 000 øremerkes til representasjonsgensere med trykk. 50 000 vil da brukes til tiltak Ungdomsrådet mener er viktig for ungdom i Tinn kommune. Og så rett før formannskapsmøte så kom det også en ekstra søknad fra Tinn kirkelige fellesråd på endring av festavgifter, så vi legger også den inn da på 225 000 kroner.

–Alle disse endringene utenom næringsfondene henter vi midler fra kraftfondet. De andre er disposisjonsfond. Det å saldere fra disposisjonsfond er jo noe vi helst ikke gjør. Vi forsvarer det denne gangen, siden vi skal ha en prosess i løpet av våren 24 hvor vi skal gjennomgå kommunens ressursbruk for å sikre gode tjenester og økonomisk handlingsrom.

–Kommunedirektøren sitt budsjettforslag er i utgangspunktet et veldig godt budsjett. Men med Tinn Arbeiderparti, Tinn Høyre, Tinn Venstre, Tinn Sosialistisk Venstreparti og Tinn Senterparti i tillegg her, for budsjett 24, mener vi at dette vil bidra til utviklingen av Tinn kommune. Og vi vil takke kommunedirektøren og hans stab, og se frem til en varslete prosess om ny økonomiplan for 2025-2028 i juni 2024, avsluttet Næset før Tommy Storøygard (H) fremførte de samme verbale forlagene som i formannskapet med tillegg i bevilgningen til ungdomsrådet.

Og dermed ble budsjettendringen banket igjennom, etter rosende kommentarer fra både SV og Sp, mens Frp alternative budsjettforslag uten eiendomsskatt falt mot partiets 2 stemmer. Ingolfsland hadde da begrunnet det alternative budsjettforslaget slik:

– Vi har jo vært med i budsjettprosessen med de andre partiene fram mot formannskapsmøtet og litt videre, men vi er kommet fram til at vi ikke vil innføre eiendomsskatt på næringseiendommer. Det medførte det at vi må legge fram et eget budsjett. Ellers er vi veldig enige i omforent budsjettframlegg. Så det støtter vi helt og holdent. Og så er jeg også glad for at vi har en kommunedirektør som har sett det som Tinn Frp har påpekt noen ganger de siste årene, om at dette er et investeringsnivå som er alt for høyt. Så nå håper jeg at vi får en god vårsesjon hvor vi skal jobbe mye med budsjettperioden framover, og se på hva som er levelig for Tinn kommune inn i fremtiden.

–For å dekke bortfall av eiendomsskatt ønsker vi å redusere investeringene til nytt helse- og omsorgsbygg med 170 millioner. 70 millioner i 2024 og 100 millioner i 2025. Da reduserer vi finansutgiftene med en inndekning på 10,1 millioner per år fra 2025. Og ut økonomiperioden. Besparelsen på 1,5 millioner ved å ikke utføre taksering, overfører vi tilbake til Disposisjonsfondet, forklarte Ingolfsland, men forslaget fikk altså ikke mer enn Frps stemmer tilslutt.

 

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia